Python ile Stop Motion

Stop Motion Nedir?

Stop motion, durağan 3 boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir animasyon türüdür. Kuklalar veya oyun hamuru ile yapılmış modeller kullanılır. Stop motion tekniği; kamerayı objeye karşı ayarlayıp tek kare çekip sonra objeyi biraz hareket ettirip yeni bir kare çekmek ve bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlamaktır. Çekilen tek kare resimleri ardı ardına dizip (her saniye için 15-24 kare) oynatılması ile hareket elde edilir. Sahneler montajlanarak film tamamlanır. Bu işlemlerin çoğu çizgi film tekniği ile aynıdır.

Örnekler

gif
gif
gif

Python Örneği

GitHub: https://github.com/r0ark/stop-motion

Program başladıktan sonra, bir frame almak isterseniz “Space” tuşuna, aldığınız frameleri bir video dosyasına kaydetmek için “S/s” ve programı sonlandırmak için “Q/q/ESC” tuşlarını kullanabilirsiniz.

Programın alabileceği parametreler:

usage: main.py [-h] [-s SRC] [-f FPS] [-o OUTPUT]

Stop motion camera implementation

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -s SRC, --source SRC Video stream source, default: 0
 -f FPS, --fps FPS   Frames per second (FPS), default: 15
 -o OUTPUT, --output OUTPUT
            Output name of recorded video

Blog: http://r0ark.xyz/python/2018/05/16/stop-motion.html

4 Beğeni