Python ile vlookup yapmak istiyorum?

Selamlar,

yardımcı olabilirmisiniz.

2 adet excel bulunuyor.
1.excel 500 satır ve vlookup sütün ismi sub work flow.
2.excel 1000 satır ve vlookup sütün ismi emptorno

aşağıdaki kod ile birleştirme yapmak istediğimde 1.excele 500 satırlık sütünlerin yanına 1000 satırlık olan karşılıkları getiriyor.Fakat 1000 satırın hepsini getiriyor.

import pandas as pd

emptor = pd.read_excel ( 'Red - Smart - RL ve Fiber Devam Eden Akışlar_New.xlsx',
             sheet_name='Emptordan Maximoya Gelenler' )
sabo = pd.read_excel ( 'Daily RedSmart Fiber Maximo Activations Summary.xlsx', sheet_name='Red Fiber data' )

merged_dataset = pd.merge ( emptor, sabo, left_on="Sub Work Flow Number", right_on="Emptorsno", how="left" )

merged_dataset.to_excel ( 'AllCompanyNames.xlsx', sheet_name='FAZ1 LISTE', index=False )
print ( "Vlookup Tamamlandı" )


Merhaba

Yardımcı olabilirmisiniz