Python kivy butonlar ve fonksiyonlar

bi butona py dosyası içinde bind ile fonksiyon verebiliyorum ama fonksiyonun parametresi olduğu zaman parametreyi girdiğimde none is not callable diye bi hata veriyor

örnek kod

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class box(BoxLayout):
	def __init__(self,**kwargs):
		super().__init__(**kwargs)
		b = Button()
		b.bind(on_press=self.cal("hello world"))
		self.add_widget(b)
	def cal(self,x):
		print(x)

class app(App):
	def build(self):
		return box()


if __name__ == "__main__":
	app = app()
	app.run()

yardımcı olabilirseniz sevinirim

b.bind(on_press=lambda x: self.cal("hello world"))

deneyip geliyorum (yirmi karakter)

tamam oldu teşekkür ederim

1 Beğeni