Python kivy font ayarları

Kivy’nin .py dosyasındaki metnin şeklini degiştirmek için fontlar kullanıyorum ama çalıştırıca hata veriyor. Kendi font dosyası içinde 6 tane font var o dosyaya kullanıcagım fontu atmama ragmen hata veriyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? :slight_smile:

Kodunuzu ve aldığınız hatayı paylaşabilir misiniz?

from kivy.app import App 
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout 
from kivy.lang import Builder 


kv = """

<main2>:
	Label: 
	  id: lbl
		markup: True
		font_size: 30
		


"""

class main2(GridLayout):
	pass

class main(App):
	def build(self):
		Builder.load_string(kv)
		self.app = main2()
		self.app.ids.lbl.text = "[font=Sudden-Desires.ttf] metin_yazısı[/font]"#kullandıgım font (Sudden-Desires.ttf)
		return self.app
		
main().run()-Kodlar çalışınca aldıgım hata;

[INFO  ] [Logger   ] Record log in C:\Users\casper\.kivy\logs\kivy_18-07-08_27.txt
[INFO  ] [Kivy    ] v1.10.0
[INFO  ] [Python   ] v3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:54:40) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
[INFO  ] [Factory   ] 194 symbols loaded
[INFO  ] [Image    ] Providers: img_tex, img_dds, img_sdl2, img_pil, img_gif (img_ffpyplayer ignored)
[INFO  ] [OSC     ] using <thread> for socket
[INFO  ] [Window   ] Provider: sdl2
[INFO  ] [GL     ] Using the "OpenGL" graphics system
[INFO  ] [GL     ] GLEW initialization succeeded
[INFO  ] [GL     ] Backend used <glew>
[INFO  ] [GL     ] OpenGL version <b'4.4.0 - Build 20.19.15.4300'>
[INFO  ] [GL     ] OpenGL vendor <b'Intel'>
[INFO  ] [GL     ] OpenGL renderer <b'Intel(R) HD Graphics'>
[INFO  ] [GL     ] OpenGL parsed version: 4, 4
[INFO  ] [GL     ] Shading version <b'4.40 - Build 20.19.15.4300'>
[INFO  ] [GL     ] Texture max size <16384>
[INFO  ] [GL     ] Texture max units <32>
[INFO  ] [Shader   ] fragment shader: <b"WARNING: 0:7: '' : #version directive missing">
[INFO  ] [Shader   ] vertex shader: <b"WARNING: 0:7: '' : #version directive missing">
[INFO  ] [Window   ] auto add sdl2 input provider
[INFO  ] [Window   ] virtual keyboard not allowed, single mode, not docked
[INFO  ] [Text    ] Provider: sdl2
[INFO  ] [Base    ] Start application main loop
[INFO  ] [Base    ] Leaving application in progress...
 Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\casper\Desktop\gfd.py", line 28, in <module>
   main().run()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\app.py", line 828, in run
   runTouchApp()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\base.py", line 504, in runTouchApp
   EventLoop.window.mainloop()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\core\window\window_sdl2.py", line 663, in mainloop
   self._mainloop()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\core\window\window_sdl2.py", line 405, in _mainloop
   EventLoop.idle()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\base.py", line 339, in idle
   Clock.tick()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\clock.py", line 581, in tick
   self._process_events()
  File "kivy\_clock.pyx", line 367, in kivy._clock.CyClockBase._process_events (kivy\_clock.c:7700)
  File "kivy\_clock.pyx", line 397, in kivy._clock.CyClockBase._process_events (kivy\_clock.c:7577)
  File "kivy\_clock.pyx", line 395, in kivy._clock.CyClockBase._process_events (kivy\_clock.c:7498)
  File "kivy\_clock.pyx", line 167, in kivy._clock.ClockEvent.tick (kivy\_clock.c:3490)
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\uix\label.py", line 365, in texture_update
   self._label.refresh()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\core\text\__init__.py", line 670, in refresh
   sz = self.render()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\core\text\markup.py", line 121, in render
   ret = self._pre_render()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\core\text\markup.py", line 205, in _pre_render
   self.resolve_font_name()
  File "C:\Users\casper\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\kivy\core\text\__init__.py", line 285, in resolve_font_name
   raise IOError('Label: File %r not found' % fontname)
 OSError: Label: File 'Sudden-Desires.ttf' not found

kullandıgım fontun ismi sudden-desires.ttf onu da ben ekledim kullanmak için ama galiba görmüyor.

font yolunu belirmeniz lazım

self.app.ids.lbl.text = "[font=data/fonts/Roboto-Regular.ttf] metin_yazısı[/font]"

1 Beğeni

Ne yazıkki Çalışmadı

eğer bahsetriğiniz dizinde o font varsa çalışmaması imkansız. dizini kontrol edin, dizin yolunu eksizi girin. mutlaka çalışacaktır. Ayrıca bahsettiğiniz dizini ben kontrol ettiğimde yukarda tanıttığınız fontu içinde bulamadım, Robotyo-Regular fontu ile deneme yapın eğer yine olmazsa font yolunu yanlış giriyorsunuzdur muhtemelen.

Yazım hataları için kusura bakmayın, telefondan yazıyorum…

1 Beğeni

Yanlız ben kivy nin kendi fontlarını degil kendi ekledigim fontların da çalışmasını istiyorum.

Kendi fontunu tabiki de kullanabilirsin. yapman gereken fontu proje klasörüne atmak ve sadece ismiyle çağırmak.

örneğin:

Label:
  font_name: "benim_fontum.ttf"
1 Beğeni

Çok saolun çalışdı. Yanlız paketleme sırasın da bir hata çıkmasın. :slight_smile: çünkü derleyecegim zaman hata verebilir.

Buildozer’da şu satıra uzantıyı eklemeyi unutmazsan hata vermez :smile:

# (list) Source files to include (let empty to include all the files)
source.include_exts = 'py,png,jpg,kv,atlas,ttf,otf'

Çok saolun. :blush: Ama bir soru daha sorucam. :sweat_smile: