Python Kod Yardım

Merhabalar.Veri yapılar dersi için hocamız bir python kodunu tam olarak açıklamadı.Kodun satır satır açıklamasını yapabilir misiniz?
Şimdiden teşekkürler.

Kod:
def enbuyuk(dizi):

enbuyuk=dizi[0]

for eleman in range(len(dizi)):

  if dizi[eleman]>enbuyuk:

    enbuyuk=dizi[eleman]

return enbuyuk

def enkucuk(dizi):

enkucuk=dizi[0]

for eleman in range(len(dizi)):

  if dizi[eleman]<enkucuk:

    enkucuk=dizi[eleman]

return enkucuk

def enbuyukveEnKucuk(dizi):

enbuyuk=dizi[0]

enkucuk=dizi[0]

for i in range(1,len(dizi)):

  if dizi[i]>enbuyuk:

    enbuyuk=dizi[i]

  if dizi[i]<enkucuk:

    enkucuk=dizi[i]

return enbuyuk,enkucuk

açıklama satırı

A=[4,1,8,9,-3,87,345,3,6]

print(“en büyük eleman:”,enbuyuk(A))

print(“en küçük eleman=”,enkucuk(A))

enb,enk=enbuyukveEnKucuk(A)

print(“en buyuk={} en kuçük={}”.format(enb,enk))

Merhaba
:grinning:

def enbuyuk(dizi):

  enbuyuk=dizi[0] 
#şimdilik dizinin ilk karakterini enbüyük alıyoruz

  for eleman in range(len(dizi)):
#listenin sırasıyla her öğesine eleman demek üzere... 

    if dizi[eleman]>enbuyuk:
#eğer listenin bu bu üyesi birinciden büyükse

      enbuyuk=dizi[eleman]
#enbüyük'ü bu öge olarak ayarlıyoruz

  return enbuyuk

"""
yani a listesini örnek alırsak:
önce 4' e enbüyük diyor
sonra 1'e bakıp 4'ten büyük olmadığını görüyor
sonra 8'e bakıp 4'ten dahabüyük olduğunu görünce
enbuyuk değişkenini 8 yapıyor
böylece listenin sonuna kadar aaynı işlemi tekrarlıyor
ve enbüyük'ü 345 olaral buluyor
"""


def enkucuk(dizi):

  enkucuk=dizi[0]

  for eleman in range(len(dizi)):

    if dizi[eleman]<enkucuk:

      enkucuk=dizi[eleman]

  return enkucuk
#burada da önceki fonksiyonun tam tersini tekrarlıyor

def enbuyukveEnKucuk(dizi):

  enbuyuk=dizi[0]

  enkucuk=dizi[0]

  for i in range(1,len(dizi)):

    if dizi[i]>enbuyuk:

      enbuyuk=dizi[i]

    if dizi[i]<enkucuk:

      enkucuk=dizi[i]

  return enbuyuk,enkucuk
#bu da iki fonksiyonun birleşimi
#hem enbüyük hem de enküçük değerlerini döndürüyor


A=[4,1,8,9,-3,87,345,3,6]

print("en büyük eleman:",enbuyuk(A))

print("en küçük eleman=",enkucuk(A))

enb,enk=enbuyukveEnKucuk(A)

print("en buyuk={} en kuçük={}".format(enb,enk))

Umarım yardımcı olabilmişimdir

:grinning: :grinning: