Python list i,j

Ads%C4%B1z

her satırdaki 1.değeri farklı yere 2.değeri farklı yere yukardan aşağı tanımlamak istiyorum

yani x = 11 y=3A
11 6
11 2A gibi mesela

yanlış anlamaıysam …

veri = [(11,'3A'),(11,'25'),(11,'3'),(11,'A')]

for items in veri:
  for i in items:
    print(i,end=" ")
  print()

Çıktı :

11 3A
11 25
11 3
11 A

tam olarak denemez ,çıkan sonuçtaki her bir sütunun bir değişkene atanmasını istiyodum

(12,‘1’)
(11,‘A5’)

x = 11 12
y = 1 A5
şeklindemi yoksa

x1 = 12 y1 = 1
x2 = 11 y2 = A5

şeklindemi

her değer yeni değişken mi tanımlanacak yoksa değişkene ilave mi edilecek ?

x(0)=12
x(1)=11

y(0)=1
y(1)=A5 şeklinde olucak

veri = [(11,'3A'),(11,'25'),(11,'3'),(11,'A')]
x =[]
y = []
for items in veri:
  x.append(items[0])
  y.append(items[1])

for i,j in zip(x,y):
  print("x = " ,i ,end=" ")
  print("y = ",j,end=" ")
  print()

çıktı :

x = 11 y = 3A
x = 11 y = 25
x = 11 y = 3
x = 11 y = A

tam yazdığın gibi çıkmasını istersek :

veri = [(11,'3A'),(11,'25'),(11,'3'),(11,'A')]
x =[]
y = []
for items in veri:
  x.append(items[0])
  y.append(items[1])
artti =0
for i,j in zip(x,y):
  print("x(",artti,") = " ,i ,end=" " ,sep="")
  print("y(",artti,") = ",j,end=" ",sep="")
  print()
  artti +=1

çıktı :

x(0) = 11 y(0) = 3A
x(1) = 11 y(1) = 25
x(2) = 11 y(2) = 3
x(3) = 11 y(3) = A
1 Beğeni

x=[11, 11, 11, 11] sonuçları satır değil de sütun şeklinde nasıl getirebilrim…

Tam olarak aslında anlaladım , net nasıl bir sonuç olması lazım. sadece çıktı odaklı mı olacak yoksa bir işlem için mi kullanacaksın .
sadece çıktı için ise :

veri = [(11,'3A'),(11,'25'),(11,'3'),(11,'A')]

x =[]
y = []
for items in veri:
  x.append(items[0])
  y.append(items[1])
artti =0

print("x = ",x)
print("y =",y)

x = [11, 11, 11, 11]
y = ['3A', '25', '3', 'A']
1 Beğeni