Python Pencereler Arası Geçiş Yapma

from tkinter import*
from tkinter import messagebox

pencere = Tk()
pencere.title("Admin Panel Giriş")
pencere.geometry("1350x730")
pencere.resizable(FALSE, FALSE)

kullanıcı = "admin"
şifre = "123"

def giris():
  s1 = str(kullanicigiris.get())
  s2 = str(sifregiris.get())
  if s1 == kullanıcı and s2 == şifre:
    messagebox.showinfo("Sistem", "Sisteme Başarıyla Giriş Yapıldı")
  else:
    messagebox.showerror("Sistem", "Kullanıcı Adı Veya Şifre Yanlış")
  kullanicigiris.delete(0, "end")
  sifregiris.delete(0, "end")

def sifreunuttum():
  messagebox.showinfo("Sistem", "Lütfen Sistem Yöneticisine Başvurun")
  


kullanici = Label(pencere, text= "Kullanıcı Adı", font= "verdana 16 bold")
kullanici.place(x= 200, y= 200)

sifre = Label(pencere, text= "Şifre", font= "verdana 16 bold")
sifre.place(x= 200, y= 300)

kullanicigiris = Entry(pencere, font= "Verdana 16 bold", fg= "blue")
kullanicigiris.place(x= 200, y= 250)

sifregiris = Entry(pencere, font= "Verdana 16 bold", show= "*", fg="blue")
sifregiris.place(x= 200, y= 350)

sifreunuttum = Button(pencere, text= "Şifremi Unuttum", font= "verdana 12 bold", command= sifreunuttum)
sifreunuttum.place(x= 200, y=390)

giris = Button(pencere, text= "Giriş", font= "verdana 16 bold", command= giris)
giris.place(x= 300, y= 450)pencere.mainloop()

böyle bir kodum var ve bunun üzerine admin panel girişten admin panel e giriş yapmak istiyorum henüz yeni yeni başladım yardım edebilirseniz çok sevinirim.

Merhaba iyi geceler öncelikle.

if s1 == kullanıcı and s2 == şifre:
    messagebox.showinfo("Sistem", "Sisteme Başarıyla Giriş Yapıldı")
    pencere_2 = Toplevel() # Veya Tk()
    Label(pencere_2,text="2.Pencere").pack()

pencere_2 Değişkenine dikkatli bakarsak Toplevel() adında bir sınıfı atadığımızı görürüz. Bu, Tk() diye tanımladığınız pencere adlı değişkeni ana pencere olarak kabul ediyor ve ardından ikinci bir pencereyi açmanızı sağlıyor. Toplevel() yapmadan da yine tekrardan Tk() olarak tanımlasaydık ilk başta oluşturduğunuz pencereyi kapatsaydınız bu ikinci pencere kapanmazdı. Çünkü buda başlı başına ikinci bir ana pencere olurdu. ama Toplevel() olarak kalsaydı ana pencereyi kapatsaydınız kendiliğinden bu ikinci pencere de kapanırdı.
Umarım anlatabilmişimdir…

ikinci pencerede devam etmek içinse ilk baştaki pencereye neler tanımladıysanız aynı şekilde yapabilirsiniz…

Çok teşekkürler yardımcı oldunuz.