Python Pyqt5 Qthread 2 pencere de ki labelları almıyor görmüyor ram de bellek olarak görüyor fakat hata nedir sizce?

Günlerdir uğraşıyorum sorun ne dir sizce ?


bu ikinci sayfanın kod alanıdır

from PyQt5.QtWidgets import*
from socialmediagiris import Ui_MainWindow
from second_pagee import SecondPage
import mysql.connector
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from threading import Thread

class MainPage(QMainWindow,QThread):
def init(self):
super(MainPage, self).init()
self.ui=Ui_MainWindow()
self.ui.setupUi(self)
self.second_page=SecondPage()
self.sonuc=pyqtSignal(object)
self.ui.btngiris.clicked.connect(self.open2page)
self.second_page.ui1.profiltakibiinstapy.toggled.connect(self.profiltakip)
def open2page(self):
otomysql = mysql.connector.connect(host=gizli
user=gizli
password=gizli
database=gizli
self.cursor = otomysql.cursor()
self.cursor.execute(f"Select*From otomasyon Where mail= ‘{self.ui.linemail.text()}’ and sifre=’{self.ui.linesifre.text()}’")
self.a = self.cursor.fetchone()
if self.a != None:
self.second_page.show()

def profiltakip(self):
    self.second_page.instagramprofiltakip()Önceden biçimlendirilmiş yazı

Kodlarınızı paylaşırken
(```)
Bu altı tırnağın arasına (parantezler olmamak koşulu ile) yazdığınız kodu yapıştırın.

(```)
Zaten bu gönderiyi yazarken yanında çıkan pencerede de ön izlemesi gözüktüğünden doğru yaptığınızı anlarsınız ve koddan anlaşılmayan bir SS almak zorunda da kalmazsınız.

Bu yaşadığınız sorun sizce

Buna benzer bir sorun mu ?