Python speechrocognition ses aygıtı atama

Merhaba, kullandığım programda speech recognition ın speech.recognition.Microphone() gibi bir özelliğini bilgisayar sesi için de kullanmak istiyorum örneğin oyun içi sesler ya da youtube dan açtığım şarkı gibi bunu nasıl ayarlayabilirim

Onunla ben de uğraşıyom

Abi benim yazdığım kod:

import speech_recognition as sr

rec = sr.Recognizer()

with sr.Microphone() as mic:
  rec.adjust_for_ambient_noise(mic)
  print("Let's talk about something...")
  audio = rec.listen(mic)
  
  try:
    print("You've said :"+rec.recognize_google(audio))
  except Exception as e :
    print("Eror occured ->" +str(e))

  with open("unnamed.wav","wb") as f:
    f.write(audio.get_wav_data())
    print("İşlem Başarılı")

dosyadan ses alma olayı tamam da with sr.Microphone() kısmını with sr.AudioDevice şeklinde (audio device yerine bilgisayar sesi nasıl kullanılıyorsa) şeklinde yapmamız lazım ama o microphone() un yerine gelecek komutu bulamadım