Python: Tanımladığım fonksiyon doğru çalışmıyor

Arkadaşlar çok basit bir faktöriyel fonksiyonu tanımladım ama sonuç olarak none aldım. Sıkıntı göremedim rica etsem bakabilir misiniz ?

def factorial(x) :
multiplacation = 1
for deger in range(1,x+1) :
multiplacation *= deger
x = int(input("input a number to compute the factorial: "))

print(factorial(x))

iki nokta(:)'dan sonraki boşlukları göstermemiş ama orada boşluk olacak.

return multiplacation

Ekle fonksiyona. Hesaplamışsın lakin veriyi döndürmemişsin.

2 Beğeni

anladım tamam teşekkür ederim.

1 Beğeni