Python tkinter entry box sqlite dan gelen verileri silme

Konu : veri tabanından tkinter listboxına veri tabanını aktarıyorum sonrasında üstüne bir entry box koydum ve bir buton benim isteğim oraya İD yi yazınca (1,2,3,4,5,6,7,8,) sil butonuna basınca silinmesi ama bu konuda bir sonuç alamadım. Bu konuda gerçekten yardıma ihtiyacım var

import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import sqlite3


pencere = tk.Tk()
pencere.state("zoomed")
pencere.configure(background="purple")
etiket1 = tk.Label(text='Kullanıcı Adı?', background="purple", foreground="white")
etiket1.place(x=610, y=350)

etiket2 = tk.Label(text='Şifre?' , background="purple", foreground="white")
etiket2.place(x=630, y=400)

tb_aden1 = tk.Entry()
tb_aden1.place(x=700, y= 350)

tb_aden2 = tk.Entry()
tb_aden2.place(x=700, y= 400)
def giris():
  if tb_aden1.get() == "":
    messagebox.showerror("Hata Kullanıcı Adı", "Kullanıcı Adı Boş Bırakılamaz.")
  else:
    if tb_aden2.get() =="":
      messagebox.showerror("Hata Şifre","Şifre boş bırakılamaz")
    else:
      if (tb_aden1.get() == str("1") and tb_aden2.get() == str("1")):
        messagebox.showinfo("Başlık", "Giriş Başarılı",)
        pencere.destroy()
        yenipencere()
      else:
        messagebox.showerror("Hata Başlık", "Hatalı Giriş")

btngiris = tk.Button(text='Giriş Yap', command=giris , background="blue", foreground="black")
btngiris.place(x=850,y=369)

btnkayıt = tk.Button(text="Kayıt Ol", background="blue", foreground="black")
btnkayıt.place(x=737,y=435)
def yenipencere():
  import tkinter as tk
  import sqlite3
  pencere = tk.Tk()
  pencere.state("zoomed")
  pencere.configure(background="grey")
  baglanti = sqlite3.connect("girisbilgileri.db")
  islem = baglanti.cursor()
  baglanti.commit()
  table = islem.execute("create table if not exists arabalar (isim text, soyisim text, adsoyad text, gmail text, tc text, adres text)")
  baglanti.commit()
  etiket3 = tk.Label(text="İsminiz")
  etiket3.place(x=610 , y=200)
  etiket4 = tk.Label(text="Soy İsminiz")
  etiket4.place(x=610, y=250)
  etiket5 = tk.Label(text="Ad Soyad")
  etiket5.place(x=610, y=300)
  etiket6 = tk.Label(text="Gmail Adresiniz")
  etiket6.place(x=600, y=350)
  etiket7 = tk.Label(text="Tc Kimlik Numaranız")
  etiket7.place(x=578, y=400)
  etiket8 = tk.Label(text="Adresiniz")
  etiket8.place(x=610, y=450)
  etiket9 = tk.Label(text="Silmek için id giriniz.")
  etiket9.place(x=875, y=575)
  isim = tk.Entry()
  isim.place(x=700, y=200)
  soyisim = tk.Entry()
  soyisim.place(x=700, y=250)
  adsoyad = tk.Entry()
  adsoyad.place(x=700, y=300)
  gmail = tk.Entry()
  gmail.place(x=700, y=350)
  tc = tk.Entry()
  tc.place(x=700, y=400)
  adres = tk.Entry()
  adres.place(x=700, y=450)
  Lb1 = tk.Listbox()
  Lb1.place(x=1000, y=600)
  silme = tk.Entry()
  silme.place(x=1000, y=575)


  listbox = tk.Listbox()  def gönder():
    if isim.get() == "":
      messagebox.showerror("Hata Boş!.", "Boş Bırakmayınız.")
    if soyisim.get() == "":
      messagebox.showerror("Hata Boş!.", "Boş Bırakmayınız.")
    if adsoyad.get() == "":
      messagebox.showerror("Hata Boş!.", "Boş Bırakmayınız.")
    if gmail.get() == "":
      messagebox.showerror("Hata Boş!.", "Boş Bırakmayınız.")
    if tc.get() == "":
      messagebox.showerror("Hata Boş!.", "Boş Bırakmayınız.")
    if adres.get() == "":
      messagebox.showerror("Hata Boş!.", "Boş Bırakmayınız.")
    baglanti = sqlite3.connect("girisbilgileri.db")
    islem = baglanti.cursor()
    table= islem.execute("insert into kullanicibilgileri (isim, soyisim,adsoyad,gmail,tc,adres) values (?,?,?,?,?,?)", (isim.get(), soyisim.get(), adsoyad.get(), gmail.get(), tc.get(), adres.get()))
    baglanti.commit()
    baglanti.close()


    liste()
    entry_temizle()

  def liste():


    islem.execute("SELECT * FROM kullanicibilgileri")
    data = islem.fetchall()
    for i in data:
      Lb1.insert("end",i);
  def entry_temizle():
    isim.delete(0, tk.END)
    soyisim.delete(0, tk.END)
    adsoyad.delete(0, tk.END)
    gmail.delete(0, tk.END)
    tc.delete(0, tk.END)
    adres.delete(0, tk.END)

  btngönder = tk.Button(text='Gönder.', command=gönder, background="grey", foreground="black")
  btngönder.place(x=730, y=500)

  btnverigönder = tk.Button(text="Veri Gönder", command=islem, background="grey", foreground="black" )
  btnverigönder.place(x=1000, y=765)

  btnverisil = tk.Button(text="  Sil  ",background="grey", foreground="black")
  btnverisil.place(x=1150, y=575)
pencere.mainloop()