Python Tkinter ile Şifreleme Arayüzü Tasarlama

Pytho Tkinder ile şifreleme arayüz tasarlamak istiyorum ama kodu düzene sokamadım.(Uyarlamak istediğim kodu aşağıda paylaştım) Teşekkür ederim.

from tkinter import *

from pymongo.pool import key

class Kripto(Frame):

  LETTERS = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

  def __init__(self, pencere):

    Frame.__init__(self, pencere)

    self.pencere = pencere

    Label(pencere, text="Metin Şifresi: ", relief=GROOVE, width=20).place(x=20, y=30)

    self.Ent1 = Entry(pencere, width=30)

    self.Ent1.place(x=170, y=30)

    Label(pencere, text="Key Giriniz: ", relief=GROOVE, width=20).place(x=20, y=90)

    self.Ent2 = Entry(pencere, width=30)

    self.Ent2.place(x=170, y=90)

    Button(pencere, text="Temizle", relief=GROOVE, font="bold",command=self.temizle).place(x=390, y=380)

    Button(pencere, text="Ana Menü", relief=GROOVE, font="bold").place(x=500, y=380)

    Button(pencere, text="Encrypt", relief=GROOVE, font="bold", command=self.Encrypt).place(x=50, y=150)

    Button(pencere, text="Decrypt", relief=GROOVE, font="bold", command=self.Decrypt).place(x=110, y=150)

    self.RESULT = Entry(pencere, width=40)

    self.RESULT.place(x=170, y=200)

  def temizle(self):

    self.Ent2.delete(0, 'end')

    self.Ent1.delete(0, 'end')

    self.RESULT.delete(0, 'end')

  def Encrypt(self,shift,target):

    key=int(self.Ent2.get())

    LETTERS = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

    encrypted_string=''

    for index in range(len(LETTERS)):

      if LETTERS[index]==target:

        x=index+shift

        y=x%len(LETTERS)

        return LETTERS[y]

    self.RESULT.delete(0,END)

    self.RESULT.insert(0,encrypted_string)

  def Decrypt(self):

    shift = int(self.Ent2.get())

    string = len(self.LETTERS)

    decrypted_string=''

    shiftstr = str(shift)

    for index in range(len(string)):

      a=index

      for index in range(len(shiftstr)):

        b=index

        if a%len(shiftstr)==b:

          decrypted_string += self.Decrypt(key[a], int(shiftstr[b]))

    self.RESULT.delete(0, END)

    self.RESULT.insert(0, decrypted_string)

if __name__ == "__main__":

  root = Tk()

  root.title("Sezar")

  root.geometry("700x700+50+50")

  Kripto(root).pack(side="top", fill="both")

  root.mainloop()```

Uyarlamak istediğim kod ise:

alphabet="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
tr_alphabet="ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ"
def cypher(target,shift):
  for index in range(len(alphabet)):
    if alphabet[index]==target:
      x=index+shift
      y=x%len(alphabet)
      return alphabet[y]
string=input("Metin Giriniz:") #reenforcementsbeingrushed #REENFORCEMENTSBEINGRUSHED
string=string.upper()
print("Metin: ", string)
shift=int(input("Şifre Giriniz:")) #74030274
shiftstr=str(shift)
encrypted_string=''
for index in range(len(string)):
  a=index
  for index in range(len(shiftstr)):
    b=index
    if a%len(shiftstr) == b:
      encrypted_string+=cypher(string[a],int(shiftstr))
print("Encrypted :",encrypted_string) #YIEQFQYGLQEQTUIIPRGUUUOIK
decrypted_string=''
for index in range(len(encrypted_string)):
  a=index
  for index in range(len(shiftstr)):
    b=index
    if a%len(shiftstr) == b:
      decrypted_string+=cypher(encrypted_string[a],-int(shiftstr))
print("Decrypted : ",decrypted_string)

Şimdiden teşekkür ederim.

formu ilk defa kullanıyorum biraz acemiyim kusura bakmayın.

2 Beğeni

Merhaba aramıza hoşgeldiniz :slight_smile:
Kodunuzu buraya göre düzenleyip atarsanız daha düzgün görünür ve bizde test edebiliriz.

Tam olarak sorun nedir ?
1 Beğeni

Düzenleme yapıldı. Teşekkür ederim. Yazdığım kodu Tkinder ile uygulama haline getirmek istedim ama bazı hatalar aldım. Kullanıcı programa Metin ve Şifre girdiği zaman Encrypt ve Decrypt butonlarına basıp sonucu alabileceği bir program yapmaya çalıştım.

1 Beğeni

Decrypt fonksiyonunun altında string değişkeni zaten sayısal bir değer iken
for index in range(len(string)) yazmışsınız, len() fonksiyonu sayısal değerler için kullanılamadığından ilk hata burada ortaya çıkıyor.
Ayrıca
decrypted_string += self.Decrypt(key[a], int(shiftstr[b]))
yerine sanıyorum ki
decrypted_string += self.Encrypt(key[a], int(shiftstr[b]))
yazacaktınız. Çünkü Decrypt fonksiyonunda herhangi bir parametre istenmemiş.
Parametrelerden bahsetmişken, butonlar ile fonksiyonlar çağrılırken herhangi bir parametre girilmediğinden yine hata veriyor. Kodun tamamını düzenlemek zaman gerektireceğinden, 2 kodu şu şekilde birleştirdim.

from tkinter import *


class Kripto(Frame):
  def __init__(self, pencere):
    self.alphabet = "ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ"
    self.result = StringVar()
    self.result.set("Sonuç: ")
    Frame.__init__(self, pencere)
    self.pencere = pencere
    Label(pencere, text="Target: ", relief=GROOVE, width=20).place(x=20, y=30)
    self.Ent1 = Entry(pencere, width=30)
    self.Ent1.place(x=170, y=30)
    Label(pencere, text="Shift: ", relief=GROOVE, width=20).place(x=20, y=90)
    self.Ent2 = Entry(pencere, width=30)
    self.Ent2.place(x=170, y=90)
    Button(pencere, text="Temizle", relief=GROOVE, font="bold", command=self.temizle).place(x=390, y=380)
    Button(pencere, text="Ana Menü", relief=GROOVE, font="bold", command=exit).place(x=500, y=380)
    Button(pencere, text="Encrypt", relief=GROOVE, font="bold", command=self.Encrypt).place(x=50, y=150)
    Button(pencere, text="Decrypt", relief=GROOVE, font="bold", command=self.Decrypt).place(x=110, y=150)
    Label(pencere, textvariable=self.result, relief=GROOVE, width=50).place(x=170, y=200)

  def temizle(self):
    self.Ent2.delete(0, 'end')
    self.Ent1.delete(0, 'end')
    self.result.set("Sonuç: ")

  def cypher(self, target, shift):
    for index in range(len(self.alphabet)):
      if self.alphabet[index] == target:
        x = index + shift
        y = x % len(self.alphabet)
        return self.alphabet[y]

  def Encrypt(self):
    self.string = str(self.Ent1.get())
    self.string = self.string.upper()
    self.shift = int(self.Ent2.get())
    self.shiftstr = str(self.shift)
    self.encrypted_string = ''
    for i1 in range(len(self.string)):
      for i2 in range(len(self.shiftstr)):
        if i1 % len(self.shiftstr) == i2:
          self.encrypted_string += self.cypher(self.string[i1], int(self.shiftstr))
    self.result.set(f"Sonuç: {self.encrypted_string}")

  def Decrypt(self):
    self.string = str(self.Ent1.get())
    self.string = self.string.upper()
    self.shift = int(self.Ent2.get())
    self.shiftstr = str(self.shift)
    decrypted_string = ''
    for i1 in range(len(self.encrypted_string)):
      for i2 in range(len(self.shiftstr)):
        if i1 % len(self.shiftstr) == i2:
          decrypted_string += self.cypher(self.encrypted_string[i1], -int(self.shiftstr))
    self.result.set(f"Sonuç: {decrypted_string}")


if __name__ == "__main__":
  root = Tk()
  root.title("Sezar")
  root.geometry("700x700+50+50")
  Kripto(root).pack(side="top", fill="both")
  root.mainloop()
1 Beğeni

@Gok_Mavisi_Anka çok teşekkür ederim

1 Beğeni