Python tkinter textbox tıkladıgım satırı seçmek

Merhabalar, bir textbox üzerinde tıkladıgım satırı select etmesini istiyorum bunu nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim.

KOD

from tkinter import *

menü = Tk()
menü.geometry('500x495+200+200')
text=Text(menü,foreground="#bbbdc0",exportselection=0,wrap=WORD,background="#2e2e2e",border=0,font=("Comic Sans MS",10),height=23,width=71).pack()
menü.mainloop()

Yapmak istedigim

Aşağıdaki kodları bir inceleyin isterseniz.

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

text = tk.Text(master=root)
text.pack()

for i in range(10):
  text.insert("insert", f"{str(i) * 10}\n")
  
  
def select(event):
  index = event.widget.index("insert").split(".")[0]
  start = index + ".0"
  end = str(int(index) + 1) + ".0"
  event.widget.tag_add("sel", start, end)
  

text.bind("<ButtonRelease-1>", select)
  
root.mainloop()
1 Beğeni

Harikasınız birde son olarak seçili içerigi nasıl print edebilirim teşekkürler.

select fonksiyonunun sonuna print(event.widget.get(start, end)[:-1]) yazarsanız, ilgili satırı ekrana yazdırırsınız.

1 Beğeni