Python tkinter txt dosyasını kullanmak

Arkadaşlar uzun bir kod yazıyorum . kullanıcından kayıt olurken aldığım bilgileri txt dosyasına veya başka bir şeye dönüştürüp bu bilgileri oturum açarken kullanmak istiyorum. umarım anlatabilmişimdir. bana bununla ilgili örnek bir kod yazarsanız veya yardımcı olursanız çok mutlu olurum:)
not: bu bilgileri program kapanıp açıldıktan sonra kullanabilmek için dosyaya veya başka bir şeye dönüştürmek istiyorum amacım bu

Öncelikle aramıza hoşgeldiniz.
Örnek olarak sqlite3 veritabanı kullanan bir örnek yaptım ve kodları şu şekilde

import sqlite3
import tkinter as tk 

data = sqlite3.connect("User.db")

db = data.cursor()

def denetle():
	user = entry1.get()
	password = entry2.get()

	for i in db.execute("SELECT * FROM User"):
		if i[0] == user and i[1] == password:
			print("true")
		else:print("false")

root = tk.Tk()
root.title("deneme")
root.geometry("300x300")

entry1 = tk.Entry(root)
entry1.place(x=20,y=20)

entry2 = tk.Entry(root)
entry2.place(x=20,y=50)

button1 = tk.Button(root,text="denetle",command=denetle)
button1.place(x=20,y=80)


root.mainloop()

sizde bu kodu referans alarak daha iyisiniz yazabilirsiniz.

from tkinter import *
from tkinter import messagebox
import os

# Kayıt Ol
  def register():
    try:
      kullanici = kadi_var.get()
      dosya =open(kullanici, "w")
      dosya.write(kullanici +"\n")
      dosya.close()
      kadi.delete(0,END)
      messagebox.showinfo("Başlık",'Başarıyla Kayıt Yapıldı.')
    except FileNotFoundError:
      messagebox.showerror("Başlık",'Önce Kullanıcı Adını Yazmalısın!.')

 # Giriş Doğrula
  def login_verify():
    kullanici = kadi_var.get()
    kadi.delete(0,END)
    list_of_files = os.listdir()
    if kullanici in list_of_files:
      file1 = open(kullanici, "r")
      verify = file1.read().splitlines()
      if kullanici in verify:
        messagebox.showinfo("Başlık",'Başarıyla Giriş Yapıldı.')
        window1.destroy()
        chat_window = Tk()
        chat_window.title('Pencere Başlığı')
    else:
      ask = messagebox.askquestion("Başlık",'Böyle bir kullanıcı adı bulunamıyor. Kayıt olmak ister misiniz?')
      if ask == 'yes':
        def tamam():
          try:
            kullanici = kadi_var.get()
            dosya = open(kullanici, "w")
            dosya.write(kullanici + "\n")
            dosya.close()
            tmm.destroy()
            messagebox.showinfo("Başlık", 'Başarıyla Kayıt Olundu.')
            kayitol['state'] = 'normal'
            giris_yap['state'] = 'normal'
            kayitol.config(bg='#00cdcd')
            giris_yap.config(bg='#00cdcd')
          except FileNotFoundError:
            messagebox.showerror("Başlık", 'Önce Kullanıcı Adını Oluştur!')
        kayitol['state'] = 'disabled'
        giris_yap['state'] = 'disabled'
        kayitol.config(bg='#008080')
        giris_yap.config(bg='#008080')
        tmm = Button(window1,text='Tamam',command=tamam,bg='#00cdcd',fg='#1c6071',
               font=(None,13,'bold'),activebackground='#008080')
        tmm.place(x=235,y=300)
      else:
        kadi.delete(0,END)
# pencere kısmı
window1 = Tk()
window1.config(bg='#008080')
window1.title('Ana Sayfa')
window1.geometry('520x376+500+250')
window1.resizable(False,False)
kadi_var= StringVar()
Label(window1,text='Kullanıcı Adı',fg='#00cdcd',bg='#008080',font=(None,13,'bold')).place(x=215,y=170)
 kadi=Entry(window1,textvar=kadi_var,font=('theme',13,'bold'),width=15,bd=0.5,bg='#00cdcd',fg='#1c6071')
 kadi.place(x=200,y=200)
kayitol = Button(window1,text='Kayıt Ol',command=register,bg='#00cdcd',fg='#1c6071',
           font=(None,13,'bold'),activebackground='#008080')
kayitol.place(x=280,y=250)
giris_yap = Button(window1,text='Giriş Yap',command=login_verify,bg='#00cdcd',fg='#1c6071',
            font=(None,13,'bold'),activebackground='#008080')
giris_yap.place(x=175,y=250)

Buna şifre kısmını kendin ekleyebilirsin.
bu sadece kullanıcı adıyla kayıt olup giriş yapma kısmı

ben de referansları sunayım
sadece parolalarsa ve güvenlik gibi işlemler gerkmiyorsa dosya açma işlemleri işinizi görecektir:
https://python-istihza.yazbel.com/temel_dosya_islemleri.html
ilerde database’lerle veri depolamak isterseniz her zaman w3schools derim:
https://www.w3schools.com/python/python_mysql_getstarted.asp
ama mysql’e karşın bir ORM kullanmanız her zaman daha iyidir:
https://docs.sqlalchemy.org/