Python3 ile Dosya İndirmek


#21

from __future__ import unicode_literals
import youtube_dl


ydl_opts = {
  'format': 'bestaudio/best',
  'postprocessors': [{
    'key': 'FFmpegExtractAudio',
    'preferredcodec': 'mp3',
    'preferredquality': '192',
  }],
}
with youtube_dl.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
  ydl.download(['http://www.youtube.com/watch?v=BaW_jenozKc'])

Ubuntuda çalışıyordu ama windowsda nasıl olur bilemem . Gerekli paketi yüklemeniz yeterli .

Linki vereyim : https://stackoverflow.com/questions/27473526/download-only-audio-from-youtube-video-using-youtube-dl-in-python-script

Link 2 : Brlki bu yardımcı olur

Buyrun


#22

@smhgk Teşekkürler bu işe yaradı.

@_Alparslan_55 youtube dl ffmepeg sorunu çıkartıyordu windowsta.


#23

İçerikten kasıt gelen yanıtın içeriğiyse, yanlışınız var; urllib, "URL"ler ile ilgili işlemler içindir: https://docs.python.org/3/library/urllib.html