Pythonda iki değişkene göre gruplamış olduğum veri setindeki son 5 tarihi nasıl filtreleyebilirim?

Benim elimde A ve B değişkene göre gruplandırmış olduğum veriler var. Bu gruplandırmış olduğum verilerin içindeki D sütunundaki tarihleri sıralayıp içlerinden en son 5 tarihi filtrelemek istiyorum. Yani D sütununda gruplamış olduğum değişkenlere dair 5 satır olsun istiyorum. Aggregate fonkisyonlarını denedim fakat olmadı. Bunu farklı bir şekilde nasıl yapabilirim ?

 grouped_multiple = sözleşme_yeni.groupby(['A','B']).agg({'C':'max', 'D' : 'last' , 'E' : 'max'})

Bu tabloyu oluştururken kullandığım kod yukarda E sütunu için last değil last 5 sütunu istiyorum açıkçası bu koda onu entegre edebilirim.

Yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler :slight_smile:

Merhaba,

Anladığım kadarıyla, satır verileri A sütununa göre gruplara ayrılacak, ayrılan gruplarda yer alan satır verileri B sütununa göre en düşük değerden en yüksek değere göre sıralanacak ve bu düzene göre her bir gruptaki son 5 satır verisinin D sütununu alacaksınız.

Şayet doğru anladıysam, bunun için şöyle bir kod yazabilirsiniz:

print(df.sort_values("B").groupby("A").nth([*range(-5, 0)[::-1]])["D"])

Not: df yerine sizin sözleşme_yeni yazmanız gerekiyor.

Aslında yukarıdaki formu bozmadan D’yi yani tarih sütununu sıralayarak A’ya göre gruplandırmış olduğum verilerin sadece 5 satırını elde etmek istiyorum.

Eklediğim resimde görüldüğü gibi A ve B ye göre gruplandırmış olduğum veri setini bir de D’ye yani tarihe göre sıralayıp her A grubunun 5 satırını almak istiyorum.

Yazdığım kodu çalıştırdınız mı?

Size bir örnek göstereyim:

import pandas as pd

from random import randint
from datetime import (datetime as dt, timedelta as td)


def create_random_date(start: str, end: str):
  d1 = dt.strptime(start, "%Y")
  d2 = dt.strptime(end, "%Y")
  return (
    d1 + td(seconds=randint(1, int((d2 - d1).total_seconds())))
  ).strftime("%Y-%m-%d")


def create_random_data(n: int):
  return [
    (
      randint(1, 2),
      randint(100, 1000),
      randint(1, 4),
      create_random_date("2010", "2020"),
      randint(10000, 100000)
    ) for _ in range(n)
  ]


df = pd.DataFrame(
  data=create_random_data(n=100),
  columns=["A", "B", "C", "D", "E"]
)
print(df)

Bu yukarıdaki kodu çalıştırdığım zaman aşağıdaki bir çıktı alıyorum. Bu tablo az çok sizin tablonuzu temsil ediyor.
Çıktı:

  A  B C      D   E
0  1 902 1 2010-07-23 50954
1  2 813 2 2018-09-20 80304
2  1 487 2 2017-02-27 57535
3  2 133 1 2011-02-03 67446
4  1 576 3 2015-12-20 47928
.. .. ... ..     ...  ...
95 1 963 1 2019-08-11 21941
96 1 384 4 2019-07-14 81718
97 2 643 3 2018-11-20 66676
98 2 331 1 2013-10-15 42971
99 2 461 1 2013-08-19 64459

[100 rows x 5 columns]

Aşağıdaki kodlar ile hem tabloyu A sütununa göre gruplandırmış, hem de her bir grubu B sütununa göre küçükten büyüğe sıralamış oluruz.

Bu sıralamadaki ilk 5 satıra ait değerler şöyle bulunur:

print(df.sort_values("B").groupby("A").nth([*range(5)]))

Çıktı:

   B C      D   E
A              
1 180 4 2013-10-15 36677
1 182 1 2017-09-19 96873
1 187 4 2019-12-23 66581
1 219 1 2018-09-28 26142
1 228 1 2019-02-28 13743
2 111 3 2013-01-28 22649
2 116 1 2012-11-07 53078
2 133 1 2011-02-03 67446
2 144 3 2011-11-06 89085
2 151 1 2016-05-18 83960

Sıralamanın son 5 satırına ait değerler de şöyle bulunabilir:

print(df.sort_values("B").groupby("A").nth([*range(-5, 0)[::-1]]))

Çıktı:

   B C      D   E
A              
1 933 2 2016-04-09 99399
1 947 1 2010-06-22 16959
1 958 2 2010-03-03 82389
1 963 1 2019-08-11 21941
1 981 4 2019-12-03 13028
2 843 4 2017-07-04 61499
2 894 4 2018-04-07 45054
2 919 2 2016-03-30 85167
2 934 4 2010-06-18 18215
2 949 3 2011-04-28 92185

Özetle, gruplandırmayı A sütununa göre yapabilirsiniz, çünkü A sütununda iki tip değer var. B sütunundaki değerler birbirlerinden çok farklı olduğu için, buradaki değerleri gruplandırmak yerine sıralayabilirsiniz. Daha sonra her bir grup için ilk n veya son n satırdaki değerleri alabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte her bir grubun ilk beş ile son beş satırdaki değerleri ekrana yazdırıldı.

2 Beğeni

Çok teşekkür ederim sayenizde istediğime ulaşabildim.