Pythonda transpoze almak

def fonksiyonunu kullanarak liste1 adını verdiğim matrisin tranpozesini almak için ne yapmalıyım?

import numpy as np

matrix = [[1, 2], [3, 4]]

a=np.transpose(matrix)
print(a)

çıktı:
    [[1 3]
     [2 4]]