Pythonda uygulamanın açık olup olmadığnı kontrol etme

Pythonda bilgisayarda bir programın açık olup olmadığını kontrol edip kapalıysa açılmasını ve ekrana getirilmesini nasıl sağlarım?

Aşağıdaki kodları bir inceleyin isterseniz.

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from os import name
from subprocess import Popen, PIPE

command = "ps aux" if name == "posix" else "tasklist /V"

out = Popen(
    command, shell=True, stdout=PIPE
).communicate()[0]

if b"firefox" not in out:
    Popen(r"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe") \
    if name == "nt" else Popen("firefox")
3 Beğeni