Qcombobox sqlite tablosundan veri okuyamıyor

Merhaba
Aşağıdaki işlemi yapıyorum. Tüm alanlar doluyor ama sadece "cmblDers " combosu boş geliyor. Oysaki print ile yazdırınca dolu geliyor. Ama combo bir türlü dolmuyor.

ders bilgisini
select Id,Ad from ders tablosundan alıyorum

def sec(self):
secili = self.tblwliste.selectedItems()
self.qleTckn.setText(secili[4].text())
self.qleAd.setText(secili[5].text())
self.qleSoyad.setText(secili[6].text())
self.qle_Yazılı1.setText(secili[7].text())
self.qle_Yazılı2.setText(secili[8].text())
self.qle_Yazılı3.setText(secili[9].text())
self.qle_Sozlu.setText(secili[10].text())
self.cmblDers.setCurrentText(secili[1].text()) ##################

    print(secili[1].text())