Qtablewidget clear yapma

Main data arraylistimiz var yüklenen dosyalar burada tutuluyor. Qtable widgetta dataları gösteriyor. Bir de search ile main arraylistten girdiği her şeyi arıyor fakat searchlist oluşturamadım ve oluşturduktan sonra qtablewidget clear yapıp arandıktan sonra searchlisttin qtablewidgeta gelmesini istiyorum nasıl yapabilirim?

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide2/QtWidgets/QTableWidget.html

1 Beğeni