Re modulü ile ilgili bir soru

Arkadaşlar bir web adresini düzenli ifadelerle şu şekilde göstermeye çalıştım ama hata alıyorum.Kodlarım şu şekilde:

url = re.findall("http[s]?://(?:[a-zA-Z]|[0-9]|[$-_@.&+]| [! * \(\),]|(?: %[0-9a-fA-Z]))")

Hatamda şöyle:

Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/Asus/Desktop/PYTHON/PyQt5 Dersleri/çalışma.py", line 136, in openFileNameDialog
    url = self.Find(içerik)
  File "C:/Users/Asus/Desktop/PYTHON/PyQt5 Dersleri/çalışma.py", line 145, in Find
    url = re.findall("http[s]?://(:[a-zA-Z]|[0-9]|[$-_@.&+]| [! * \(\),]|(?: %[0-9a-fA-Z]))")
TypeError: findall() missing 1 required positional argument: 'string'

Hatayı nasıl giderebilirim

help(re.findall) yazarsanız bence sorunun nereden kaynaklandığını bulabilirsiniz.

1 Beğeni

Hatanın son satırını çeviriye yazmanız da yeterli olabilir, gerçi bir yazılımcının orayı anlayacak kadar İngilizce bilmesi lazım diye düşüyorum.

1 Beğeni

Teşekkür ederim sorunu çözdüm gözden kaçmış

Hata aşamasında translate sayesinde ingilizce bilmemek sıkıntı olmuyor. Ben yinede sorumu cevaplayacak kişinin tüm kısmı görmesini istedim yani ziyanı yok. Bu arada bu kısma takılmanız beni şaşırttı :slightly_smiling_face:.Yinede ilgilendiğiniz için teşekkür ederim Ekrem Bey :raised_back_of_hand:

1 Beğeni