Reversed fonksiyonu hakkında bir soru

arkadaşlar

liste = [[1,2,3],[4,5,6]] 
for l in reversed(liste):
    l.pop()

dediğimizde liste ye modify yapabiliyoruz ama reversed yeni bir obje döndürmüyor mu?
:confused: kafam karıştı üzgünüm bu konu için :slight_smile:

Geriye döndürdüğü şey bir iterator nesnesi. for döngüsü ile gezinti yapabilirsiniz yani. Pop yaptığınız nesne ise, listenin içindeki listeler.

>>> liste = [1,2,3]
>>> reversed(liste)
<list_reverseiterator object at 0xb6fdd24c>

anladım o kısmı gözden kaçırmışım saolun

1 Beğeni