Sayıyı virgülsüz şekilde almak

temp i virgülsüz şekilde sadece tek basama halinde alamaz mıyım

import requests

API = "51018b60257b50207fc63de7c53af5e1"
BASE_URL = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?"
SEHIR_ISMI = "Gaziantep"
URL = BASE_URL + "appid=" +API + "&q=" + SEHIR_ISMI
gelen_veri = requests.get((URL))
gelen_veri_JSON = gelen_veri.json()
if(gelen_veri_JSON["cod"] != "404"):
  temp = gelen_veri_JSON["main"]["temp"]
  description = gelen_veri_JSON["weather"][0]["description"]
  pressure = gelen_veri_JSON["main"]["pressure"]
  country = gelen_veri_JSON["sys"]["country"]
  print("temp : " + str(float(temp) - 273.1))
  print("description : " + str(description))

int sınfının içine yazın ?
int(gelen_veri_JSON["main"]["temp"])

1 Beğeni

nasıl yani

  temp = gelen_veri_JSON["main"]["temp"]

bu satırı mı

bu hava durumunu kendiniz mi yazıyorsunuz yoksa bir videodan izleyipte mi uygulamaya geçtiniz

Aldığınız verinin str tipinde olduğunu varsayalım.
veri = "19,2"
Nokta değil de virgülden bahsettiğiniz için, float() işe yaramayacaktır.
Bunun için basit bir fonksiyon hazırlayalım.

veri = "19,2"

def fonksiyon(string):
  index = string.find(",")
  # Eğer içinde virgül yoksa, index değeri -1 olacaktır.
  if index != -1:
    # Eğer koşul sağlanıyorsa, string'in virgüle kadar olan kısmını return edelim.
    return int(string[:index])

print(fonksiyon(veri))
19
2 Beğeni

yani destek aldım ama değiştirdim

temp dediğinizin o olduğunu düşündüm. Onun dışında başka temp adında bir değişken var bilmiyorum

{‘temp’: 8.64, ‘feels_like’: 7.03, ‘temp_min’: 8.64, ‘temp_max’: 8.64, ‘pressure’: 1023, ‘humidity’: 71, ‘sea_level’: 1023, ‘grnd_level’: 1014}
o programda gelen verinin bir kısmı bu şekil.
temp değerleri float()
bu arkadaş videodan bakıyorsa bir link vereyim orada anlatım iyi.

videodan bakmadım ki ben

onu değiştirirsem print satırında int olarak mı yazacağım

Python Openweather Api kullanarak, Şehre göre "TÜRKÇE" hava durumu bilgisi yazdırmak. Video Anlatım! - YouTube izlersen anlatımda sıcaklıkların Fahrenheit/Celcius değişimlerini de açıklıyor en azından bir fikir verebilir.

1 Beğeni

print satırında olduğun görmedim. Print satırındakini int(temp) olarak değiştirin

1 Beğeni