Send.keys Element interactable değil hatası

time.sleep(3)
yorum=browser.find_element_by_css_selector(“textarea.Ypffh”)
time.sleep(5)
yorum.send_keys(“selamlar”)
print(“Buldumm…”)
time.sleep(3)
paylas=browser.find_element_by_css_selector(“button.sqdOP.yWX7d.y3zKF”)
paylas.click()

HATA

selenium.common.exceptions.ElementNotInteractableException: Message: element not interactable

Yorum kısmı gözüküyor hatta üzerine bile tıklıyor ancak metni bir türlü gönderemiyorum. Yorumunt html’inde keyboard focus yazıyor yani yazılabilir bölüm. Ancak bu hatayı aşamıyorum.

hatadan anlayacağın gibi seçtiğin eleman etkileşime girilebilir bir eleman değil diyor. seçilen elemanın bir input falan değilse zaten bir tuş gönderemezsin. css selector ile bir bölgeyi seçmiş olabilirsin. hatayı siteyi görmeden tam olarak anlayamadım ama öğeyi seçtikten sonra ActionChains ile sayfaya direk tuş gönderebilirsin. neresi seçiliyse tuş oraya gider