Sesli asistan ses algılamıyor

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\Güçlü>pip install KutanSpeech
Collecting KutanSpeech
 Using cached KutanSpeech-1.02.tar.gz (2.6 kB)
Requirement already satisfied: SpeechRecognition in c:\users\güçlü\appdata\local
\programs\python\python37\lib\site-packages (from KutanSpeech) (3.8.1)
Collecting PyAudio
 Using cached PyAudio-0.2.11.tar.gz (37 kB)
Building wheels for collected packages: KutanSpeech, PyAudio
 Building wheel for KutanSpeech (setup.py) ... done
 Created wheel for KutanSpeech: filename=KutanSpeech-1.2-py3-none-any.whl size=
3254 sha256=921f771142e1026056a7b3d81722502863f4bb3a024fb7d1d78053d980a42842
 Stored in directory: c:\users\güçlü\appdata\local\pip\cache\wheels\7f\d7\a5\57
d864e215a97b926216611f01d209cd8a27c7121e40d5e809
 Building wheel for PyAudio (setup.py) ... error
 ERROR: Command errored out with exit status 1:
  command: 'c:\users\güçlü\appdata\local\programs\python\python37\python.exe' -
u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'C:\\Users\\GLE4C0~1\\
AppData\\Local\\Temp\\pip-install-h_1u553f\\pyaudio\\setup.py'"'"'; __file__='"'
"'C:\\Users\\GLE4C0~1\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-h_1u553f\\pyaudio\\setu
p.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().repl
ace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'ex
ec'"'"'))' bdist_wheel -d 'C:\Users\GLE4C0~1\AppData\Local\Temp\pip-wheel-10esiy
ml'
    cwd: C:\Users\GLE4C0~1\AppData\Local\Temp\pip-install-h_1u553f\pyaudio\
 Complete output (9 lines):
 running bdist_wheel
 running build
 running build_py
 creating build
 creating build\lib.win-amd64-3.7
 copying src\pyaudio.py -> build\lib.win-amd64-3.7
 running build_ext
 building '_portaudio' extension
 error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C+
+ Build Tools": https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
 ----------------------------------------
 ERROR: Failed building wheel for PyAudio
 Running setup.py clean for PyAudio
Successfully built KutanSpeech
Failed to build PyAudio
Installing collected packages: PyAudio, KutanSpeech
  Running setup.py install for PyAudio ... error
  ERROR: Command errored out with exit status 1:
   command: 'c:\users\güçlü\appdata\local\programs\python\python37\python.exe'
 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'C:\\Users\\GLE4C0~1
\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-h_1u553f\\pyaudio\\setup.py'"'"'; __file__='
"'"'C:\\Users\\GLE4C0~1\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-h_1u553f\\pyaudio\\se
tup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().re
place('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'
exec'"'"'))' install --record 'C:\Users\GLE4C0~1\AppData\Local\Temp\pip-record-l
_23_34u\install-record.txt' --single-version-externally-managed --compile --inst
all-headers 'c:\users\güçlü\appdata\local\programs\python\python37\Include\PyAud
io'
     cwd: C:\Users\GLE4C0~1\AppData\Local\Temp\pip-install-h_1u553f\pyaudio\

  Complete output (9 lines):
  running install
  running build
  running build_py
  creating build
  creating build\lib.win-amd64-3.7
  copying src\pyaudio.py -> build\lib.win-amd64-3.7
  running build_ext
  building '_portaudio' extension
  error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual
C++ Build Tools": https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
  ----------------------------------------
ERROR: Command errored out with exit status 1: 'c:\users\güçlü\appdata\local\pro
grams\python\python37\python.exe' -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.a
rgv[0] = '"'"'C:\\Users\\GLE4C0~1\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-h_1u553f\\p
yaudio\\setup.py'"'"'; __file__='"'"'C:\\Users\\GLE4C0~1\\AppData\\Local\\Temp\\
pip-install-h_1u553f\\pyaudio\\setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"',
 open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();e
xec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record 'C:\Users\GLE4C0~
1\AppData\Local\Temp\pip-record-l_23_34u\install-record.txt' --single-version-ex
ternally-managed --compile --install-headers 'c:\users\güçlü\appdata\local\progr
ams\python\python37\Include\PyAudio' Check the logs for full command output.

bu hatayı alıyorum @KutaN

bence düz ve basit metşn editörleri daha iyi şahsen ben öyle çok karışık ve komplike kodlar yazmadığım için pycharm yada vscode bana yetiyor ayrıca visual studio’da 3-5 yazılım dilini kullanmak istediğin zaman boyutu gta 5 den daha fazla oluyor :smiley: (tabii buna karşılık gerçekten detaylı bir uygulama)

Senin sorununla ilgili olarak sanırım modülleri indirmede sıkıntı yaşıyorsun merak etttiğim şey bu python uygulamasında neden zırt pırt “Microsoft Visual C++ Build Tools” indirmeni istiyor ?
Bu konu beni aşar :frowning:

Microsoft’un C++ derleyicisini istiyor, Visual Studio IDE’sini değil.

ben python ile yazıldı sanmıştım

bunu nasıl indirce ben ideyi de indirdim

Belki IDE’nin içinde birde derleyici vardır yazdığın kod tamamen python ile mi çalışıyor yada kullandığın moduller ?

evet her şeyi pythona göre yazdım

Kullandığın Modüller ?

Paket indirme ekranında buradaki fotoğraf ile aynı paketleri seçeceksiniz:


İndirmeye çalıştığı kütüphanede C veya C++ kodu var.

Bende diyorum C ne alaka tamamdır :smiley:

abi ben oradaki linkten indirdim zaten vs code onun ekipmanını nereden bulacam sende bi bakar mısın @EkremDincel

Bir c++ derleyicisine ihtiyacın var ve anladığım kadarıyla kullandığın kütüphane(ler) Microsoft VStudio C++ derleyicisiyle uyumlu bu sebeple VStudio’yu indirip C/C++ eklentisiyle kurduktan sonra o derleyicide gelecektir fakat @EkremDincel sanırım direkt olarak derleyiciyi kurmayı göstermiş neyi derlemeye ihtiyaç duyduğunu hala anlamadım şahsen ben C/C++ dan anlamam

Doğru uygulamayı indirdiyseniz verdiğim linkteki fotoğraftaki ekran karşınıza çıkacak zaten.

abi vs code yi indirdim oradaki link vs code yi indirdiğim yerle aynı

İndirmeniz gereken uygulama VS Code değil.

ne abi bana linkini atar mısın

Yukarıda verdiğim linkteki cevabı takip etseniz uygulamanın linkini de bulurdunuz.

visual stdio çıkıyor karşıma

ne yapacağım şimdi abi bak bu da yöndirilen link https://visualstudio.microsoft.com/tr/downloads/bi de bende windows 8 var @EkremDincel

Muhtemelen pyaudio kurulu değil Python 3.6 kurmamızı ve ardından KutanSpeech kurmamızı tavsiye ederim