Set içindeki elemanların asal sayı olup olmadığını nasıl kontrol ederim?

Selamlar. 1’den 50’ye kadar olan sayılardan, rastgele seçilmiş 20 elemanlı bir küme oluşturdum. Bu kümede hangilerinin asal sayı olduğunu nasıl belirlerim ?

import random
setrandomsayilar=random.sample(range(50), 20)
setrandomsyilar.sort()
print(setrandomsayilar)

Merhaba, asal sayının tanımından yola çıkarak verilen bir sayının asal olup olmadığını belirten bir fonksiyon yazabilirsiniz. Sonra da listenizdeki elemanlara tek tek bu fonksiyonu uygulayabilirsiniz. Sizin kod olarak girişiminiz varsa paylaşabilirsiniz.

Bir sayının asal olup olmadığını belirten fonksiyonu biliyorum. Listemdeki elemanlara tek tek nasıl uygularım onu bilmiyorum. Bu konuda önerebileceğiniz bir kaynak var mı ?

for döngüsü olabilir. Örneğin:

# bu sizin fonksiyonunuz:
# girdi olarak sayı bekliyor,
# geriye duruma göre True veya False döndürüyor
def negatif_mi(sayi):
    return sayi < 0

# herhangi bir liste
liste = [12, 4, -5, 67, -0, -8, 3]

# for ile üzerinden geçiyoruz
for eleman in liste:
    # `eleman` sırayla 12, 4, -5, ... değerlerini alır
    if negatif_mi(eleman):
        print(f"{eleman} negatif bir sayı olabilir")
3 Beğeni

“for i in range(2, n+1):” buradaki “range()” yerine
kendi listenizi yazarsınız.

1 Beğeni