Şifre Oluşturucu

package Proje;


import java.util.Random;

public class passwordcreator extends javax.swing.JFrame {

  public passwordcreator() {
    initComponents();
  }
             
  private void initComponents() {

    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jComboBox1 = new javax.swing.JComboBox<>();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jButton1.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
    jButton1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 12)); // NOI18N
    jButton1.setForeground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
    jButton1.setText("Genarate");
    jButton1.setBorderPainted(false);
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jTextField1.setEditable(false);
    jTextField1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    jTextField1.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.CENTER);

    jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20" }));
    jComboBox1.setSelectedItem("8");
    jComboBox1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        actionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel1.setText("Password Length: ");

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addGap(0, 77, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 449, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(66, 66, 66))
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 154, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(213, 213, 213))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addContainerGap())))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(19, 19, 19)
        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 52, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 46, Short.MAX_VALUE)
        .addGap(174, 174, 174)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 20, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
    );

    pack();
  }         

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    String[] passlist = {"@","#","$","%","@","#","$","%","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0","a","b","c","d","e","f","g","h","ı","i","j","k","l","m","n","o","p","r","s","t","u","v","y","z","w","q","x","A","B","C","D","E","F","G","H","I","İ","J","K","L","M","N","O","P","R","S","T","U","V","Y","Z","W","Q","X"};
    
    Random r = new Random();
    String uzunluk = jComboBox1.getItemAt(jComboBox1.getSelectedIndex());
    int u = Integer.parseInt(uzunluk);
    String pass = "";
    
    for(int i=0; i< u; i++){  
       String p = passlist[r.nextInt(passlist.length)];
       pass += p;
       jTextField1.setText(pass);
    }
  }                    
                 

  public static void main(String args[]) {
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(passwordcreator.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(passwordcreator.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(passwordcreator.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(passwordcreator.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }

    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new passwordcreator().setVisible(true);
      }
    });
  }
         
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JComboBox<String> jComboBox1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;        
}

Şifre oluşturuyor o kadar :stuck_out_tongue:

1 Beğeni

java zor bir dilmi ?

Deneyip öğrenmeye ne dersin?

Eğer ki kodların uzunluğu gözünü korkuttuysa NetBeans IDE de oluşturdum bu kodlari, otomatik oluşturduğu için biraz uzun gozukuyo. Normalde bundan daha kısa yazabilirsin.

İkinizede teşekkür ederim
Belkide java öğrenirim.Tavsiye edeceğiniz editör varmı ?

Eclipse kullanıyorum. İstersen IntelliJ de kullanbilirsin ama benim pc de yavaş işliyor.