Şifre tutucu Programımda Sorun Çıktı

Şifre tutucu bir program yaptım birinci for döngüsü çalıyor lakin ikinci for döngüsü(şifreleri gösteriyor) sadece bir tane şifreyi gösteri 3 tane olmasına rağmen nerede yanlışlık yapmışım

  cursor.execute("SELECT password FROM Passwords")
  passwordin = cursor.fetchall()
  passwordtxtvar = StringVar()

  for i in data:
    platformtxt = Label(pencere, text = i)
    platformtxt.grid(column = 1, rows = 1)

  for j in passwordin:
    passwordtxtvar.set(j)
    passwordtxt = Entry(pencere, textvariable = passwordtxtvar, state = "readonly")
    passwordtxt.grid(column=2, rows=1)

forum

Gördüğünüz gibi platform adları düzgün oluyor lakin sifrede hep aynı şeyi yazdırıyor sorun nedir

Yanlışlık şurada: StringVar() widgetinden sadece 1 tane oluşturmuşsunuz. Bu bir tane widgetin 3 adet Entry() widgetine farklı yazılar eklemesi mümkün değil. passwordtxtvarfor döngüsünün içinde tanımlarsanız, her bir Entry’ye farklı yazılar ekleyebilirsiniz. Ayrıca grid() fonksiyonunda rows diye bir argüman yok, onu row olarak değiştirmelisiniz.