Socket açık kalan client

Bir server ve birden fazla client olacak. Clientler toplu bağlanabiliyor fakat server kapalıyken program direk çöküyor. Ben serveri bilgisayarıma kuracağım için bazen kapanıyor olabilecek fakat ben clientlerin servere bağlanamasa bile kapanmamasını, bağlantı sağlanabildiğinde bağlanmasını istiyorum. Thread class vb kullanmayı denedim fakat yapamadım yardım edin lütfen

1 Beğeni

socket.socket bağlantı kurulamazsa veya koparsa hata yükseltiyor. Bu hatayı yakalayabilirsiniz.

Hatayı yakalıyorum fakat döngüye sokunca tekrar bağlanamıyor

O zaman kapatip yeni soket ac.

1 Beğeni

Aşağıdaki kodları bir inceleyin isterseniz:

server.py

#!/usr/bin/python3.7
# -*- coding: utf-8 -*-

import socket
import threading


class Server(socket.socket):
  CLIENTS = []
  ADDR = []
  NICKNAMES = []
  DATA = ""

  def __init__(self):
    socket.socket.__init__(self, socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    self.conn = None

  def start(self):
    self.bind(("localhost", 12345))
    self.listen(10)
    print(f"Started on {self.getsockname()}")

  def accept_client(self):
    try:
      conn, addr = self.accept()
      self.conn = conn
      self.CLIENTS.append(conn)
      self.ADDR.append(addr)
      print(f"{addr} connected.")
    except OSError:
      pass

  def receive_data(self):
    if self.conn is not None:
      self.DATA = self.conn.recv(1024).decode("utf-8")
      if "/nick " in self.DATA:
        self.NICKNAMES.append(self.DATA.split()[-1])
        self.DATA = ""

  def send_data(self):
    if self.NICKNAMES:
      for i in self.CLIENTS:
        try:
          if self.NICKNAMES[self.CLIENTS.index(i)] != \
              self.DATA.split(":")[0]:
            try:
              if len(self.DATA) == 0:
                pass
              else:
                i.send(self.DATA.encode("utf-8"))
            except BrokenPipeError:
              print(
                f"\n{self.ADDR[self.CLIENTS.index(i)]} "
                f"has been disconnected\n"
              )
              self.ADDR.pop(self.CLIENTS.index(i))
              self.NICKNAMES.pop(self.CLIENTS.index(i))
              self.CLIENTS.remove(i)
        except IndexError:
          pass
    self.DATA = ""


def main():
  server = Server()
  threading.Thread(target=server.start).start()
  while True:
    thread_accept = threading.Thread(target=server.accept_client)
    thread_accept.daemon = True
    thread_accept.start()
    thread_accept.join(0.1)
    thread_receive = threading.Thread(target=server.receive_data)
    thread_receive.daemon = True
    thread_receive.start()
    thread_receive.join(0.1)
    thread_send = threading.Thread(target=server.send_data)
    thread_send.daemon = True
    thread_send.start()
    thread_send.join(0.1)


if __name__ == "__main__":
  main()

client.py

#!/usr/bin/python3.7
# -*- coding: utf-8 -*-

import socket
import threading

from datetime import datetime as dt

now = lambda: dt.now().strftime("%Y.%m.%d %H:%M:%S")


class Client(socket.socket):
  online = False
  
  def __init__(self, nickname: str = ""):
    socket.socket.__init__(self, socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    self.nickname = nickname

  def connect_server(self):
    try:
      self.connect(("localhost", 12345))
      self.online = True
      self.sendall(f"/nick {self.nickname}".encode("utf-8"))
    except ConnectionRefusedError:
      print("Server is not active.")

  def receive_data(self):
    try:
      data = self.recv(1024).decode("utf-8")
      if len(data) == 0:
        pass
      else:
        print(data)
    except OSError:
      pass

  def send_data(self):
    respond = input()
    try:
      self.sendall(f"{self.nickname}: {respond}".encode("utf-8"))
    except:
      self.close()
      self.online = False
      del self
        
      
def create_nickname():
  print(f"| {now()} | Welcome to the chat program.\n")
  print("Commands:\n\t/nick <new_nickname>\n".expandtabs(4))
  nickname = input("/nick ")
  while not nickname:
    print("Create a valid nickname.")
    nickname = input("/nick ")
  else:
    print(f"| {now()} | Your nickname has changed to {nickname}.")
    return nickname     


def main():
  while True:
    nickname = create_nickname()
    client = Client(nickname=nickname)
    client.connect_server()
    while client.online:
      threading.Thread(target=client.receive_data).start()
      thread_send = threading.Thread(
        target=client.send_data, daemon=True
      )
      thread_send.start()
      thread_send.join(1)
      
    
if __name__ == "__main__":    
  main()

Bu kodlara sunucunun aktif olup olmadığını anlık olarak kontrol eden bir kod yazmadım. Bu kodlara göre istemci sunucunun aktif olup olmadığını mesaj göndermeye çalışarak anlayabilir. Bu kodlara göre istemci sunucuya otomatik olarak bağlanmaya çalışmaz, ama dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Mesela sunucu kapandıktan sonra bir dakika arayla istemci tekrar sunucuya bağlanmaya çalışabilir.

1 Beğeni