SpeechRecognition Mikrofonu Sürekli Dinliyor

Aşağıdaki gibi bir kod oluşturduğumda çoğu zaman mikrofon sürekli açık kalıyor ve ekrana çıktı yazmıyor. Bazen de söylenen şeyi anında yazıyor. Bu kadar kararsız çalışmasının sebebi nedir?
Bununla ilgili nasıl bir çözüm oluşturulabilir?

import speech_recognition as sr
r=sr.Recognizer()
with sr.Microphone() as source:
    print("Seni Dinliyorum")
    audio= r.listen(source)
text1=r.recognize_google(audio,language="tr-tr")
text= text1.lower()
print("Sen dedin ki: "+text)

Bunun sebebi galiba google serverlerine veri gönderip alması.

Aynı kod bazen çok hızlı çalışıyor bazen de mikrofon sürekli dinliyor. Sebebini çözemedim

Sanırımı bu Thread’ın .join() metodu ile çözülebilir.
Speech Recoignation dökümantasyonunda belki yazıyordur.

Bir hotword belirleyip ona göre çalıştırmak için (örneğin Hey Google) Snowboy kullanılabilir.

Teşekkür ederim ilgi ve çözümünüz için. Deneyeceğim.

Teşekkür ederim ilgi ve çözümünüz için. Deneyeceğim…

with sr.Microphone() as source:
    r.adjust_for_ambient_noise(source)

Dinlemeye başlamadan önce yukarıdaki kodu kullanmalısın. Bu kod mikrofonunuzu 1 saniye boyunca dinleyip arkaplan gürültüsünü optimize eder. Bu kütüphane hakkında detaylı bir makalem mevcut göz atabilirsiniz. https://mertmekatronik.com/turkce-speech-recognition

Teşekkür ederim, tam da çözüm aradığım gün mertmekatronik sitesinde denk gelerek çözümü buldum. Mikrofon süresini ayarlayarak sorun çözülüyor. İlgi ve çözüm uğraşınız için çok teşekkürler