sqlite3.InterfaceError: Error binding parameter 6

Arkadaşlar çok yeniyim yazılım dünyasında .Böyle bir hata alıyorum ama çözemedim.
def kitap_Ekle(self):

  kitap_adi = self.lineEdit_KitapEkle_KitapAdi.text()
  kitap_adeti = self.lineEdit_KitapEkle_Adet.text ()
  sayfa_sayisi = self.lineEdit_KitapEkle_Sayfasayisi.text()
  yayin_evi = self.combo_KitapEkle_Yaynev.currentText()
  category = self.combo_KitapEkle_Kategori.currentText()
  raf = self.combo_KitapEkle_Raf.currentText()
  #yazar_adi =self.combo_KitapEkle_YazarAdi_3.currentText()
  aciklama = self.textEdit_KitapEkle_Hakkinda.textCursor()
  veritabani.tablo_Kitap_Ekle(kitap_adi,kitap_adeti,sayfa_sayisi,yayin_evi,category,raf,aciklama)
  self.statusBar().showMessage("Yeni Kitap Eklendi")
  print("kitap ekleme başarılı")

Bu da veri tabanı kısmı

def tablo_Kitap_Ekle (kitap_adi:str, kitap_adeti:int ,sayfa_sayisi:int, yayin_evi:str, category:str, raf:int, aciklama:str ):
######### Sqlite3 Veritabanına Kitap Ekleme FOnksiyounu ####

imlec.execute (f"INSERT INTO kitaplar (KITAPADI,KITAPADETI,SAYFASAYISI,YAYINEVI,CATEGORY,RAF,ACIKLAMA) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)", (kitap_adi, kitap_adeti, sayfa_sayisi , yayin_evi, category, raf, aciklama))
baglan.commit
print("Kitap Tabloya Başarı ile Eklendi")

bu database kısmında “create table” oluştururken kitap adetini integer, sayfa sayısını integer, raf integer olarak mı tanımlandı. Muhtemelen def kitap ekle fonksiyonunda bu değerleri int e dönüştürmeniz lazım.

evet öyle tanımlamıştım