Str den chr ye çeviren program

Arkadaşlar girdiğiniz karakteri chr koduna çeviren deneme amaçlı bir program yazdım. Aşağıda kodları paylaşıyorum. Sorum şudur ki, acaba bu kodları başka pratik nasıl yazabilirdik?

baslik = """
#####################
str to chr Uygulaması
#####################
"""
print(baslik)

#ilk önce chr alfabesi bulunuyor
siraNo = 64
chrList = []
chrDonustur = []

for i in range(65, 123):
  if i not in chrList:
    chrList += [i]
    siraNo += 1
    chrDonustur += [chr(i)]
#  print(f'{siraNo}{". "}{chr(i)}')

#chr alfabesi listeleniyor
chrAlfabesi = []
for s in chrDonustur:
  chrAlfabesi += [s]
for siraNumarasi, r in enumerate(chrAlfabesi, 65):
  print(f'{siraNumarasi}. {r}, ', end="")

konumDeneme = chrDonustur.index("c")
#print(konumDeneme + 65)
print("\n")

#dönüştürücü program yazılıyor
harfler = []
kelime = input("Bir kelime giriniz: ")
kelimeKonumSorgusu = []
for h in list(kelime):
  harfler += [h]
  harfKonumSorgusu = chrDonustur.index(h)
  kelimeKonumSorgusu += [harfKonumSorgusu + 65]
#print(f'{"Bu harfin CHR kodu: "}{harfKonumSorgusu + 65}')
print(f'{"Bu kelimenin CHR kodu: "}{kelimeKonumSorgusu}')

Daha pratik bir yoldan şöyle yapabilirsiniz.

f = lambda x: list(map(lambda i: ord(i), x))

print(f("adam"))

Çıktı:

[97, 100, 97, 109]

Bu arada yazdığınız program str'den chr'ye değil, str'den ord'a (ordinale) çeviri yapıyor.

2 Beğeni

Eğer girilecek karakterler ASCII olacaksa buda iyi bir yöntem:

giriş = input("Bir kelime girin.\n > ")

if giriş.isascii():
  print(list(giriş.encode()))

Did you mean:

ord

:+1: :+1: