Tab widget'ları nasıl kontrol ediyoruz?

şöyle bir hesap makinesi arayüzü görüyorsunuz.
Altta gördüğünüz tab1 ve tab2’yi nasıl çalışır duruma getiririm ?
Çok fazla araştırdım fakat hiç bir şey anlamadım.

bir butonu görevlendirirken :

 self.pushButton.clicked.connect(self.click1)

def click1(self):
        
        print("deneme")

gibi kolay bir şekilde görevlendiriyoruz.
Tab kullanırken de benzer bir mantık aradım ancak sanırım daha farklı bir şey.

Mesela ben designer’dan bir arayüz oluşturacağım.
Tab1’e bastığımda bu oluşturduğum arayüzü görüntülemek istiyorum. Nasıl olacak ?