Tabloya Itemler yüklenmiyor

Arkadaşlar merhaba. Yine ben, baş belanız :slight_smile:

Bir tablo var. Bu tabloya Itemler girilecek. Itemler ise db’den çekilecek.

def gecmisAlisverisYukle(self):

    self.arayuz.gecmisAlisverisler_gecmisAlisverislerListBox.setColumnCount(6)

    self.arayuz.gecmisAlisverisler_gecmisAlisverislerListBox.setHorizontalHeaderLabels(("Ürün Barkodu", "Ürün Adı", "Ürün Markası", "Kategori", "Adet/Gram", "Ödenen", "Tarih"))

    self.arayuz.gecmisAlisverisler_gecmisAlisverislerListBox.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QtWidgets.QHeaderView.Stretch)

    sorgu = "SELECT * FROM gecmisAlisverisler"

    dbcur.execute(sorgu)

    satirlar = dbcur.fetchall()

    self.arayuz.gecmisAlisverisler_gecmisAlisverislerListBox.setRowCount(len(satirlar))

    for satirIndeks, satirVeri in enumerate(satirlar):

      for sutunIndeks, sutunVeri in enumerate(satirVeri):

        self.arayuz.gecmisAlisverisler_gecmisAlisverislerListBox.setItem(satirIndeks, sutunIndeks, QTableWidgetItem(str(sutunVeri)))

  def gecmisAlisverisler(self):
    self.gecmisAlisverisYukle()

Böyle bir kod yazdım. Fakat DB’deki bilgiler nedense tabloya yüklenmiyor. Hatam nerede? DB Tablosunda 3 satır veri var.

Arkadaşlar merhaba.

Tabloya Item yükleme kodlarını bir def içerisine aldım ve o def'i def __init__(self): içerisine aldım. Sorun çözüldü, teşekkürler.