Textbox'a girilen içeriği terminale yazdırmak

Merhaba ben Textbox a girilen içeriği terminale yazdırmak istiyorum ama hata alıyorum.

import tkinter as tk

import webbrowser as wb

def yazdır():

    print(giriş.get())

pencere = tk.Tk()

pencere.geometry("670x500")

pencere.title("Yazdır")

pencere.resizable(width=False, height=False)

pencere.configure(bg='black', cursor="star")

giriş = tk.Text(bg="grey", fg="black")

giriş.place(x=15,y=15)

tuş = tk.Button(text="Yazdır", bg="grey", command=yazdır)

tuş.place(x=610,y=450)

pencere.mainloop()
xception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.7_3.7.2544.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\tkinter\__init__.py", line 1705, in __call__
    return self.func(*args)
  File "c:/Users/siasasw/Desktop/python/ogren/tk.py", line 4, in yazdır
    print(giriş.get())
TypeError: get() missing 1 required positional argument: 'index1'
PS C:\Users\siasasw\Desktop\python

Merhaba, size yardımcı olunmasına yardım etmek için kodunuzu şuraya göre düzenleyip aldığınız hatayı da soruya ekleyebilir misiniz?

1 Beğeni

Şurada python - TypeError: get() missing 1 required positional argument: 'index1' - Stack Overflow ve şurada python - How to get the input from the Tkinter Text Widget? - Stack Overflow yazdığına göre get metoduna birtakım parametreler vermeniz gerekiyor ilgili widget TextBox olduğunda:

print(giriş.get("1.0", "end-1c"))

İlk parametre olan "1.0"'daki 1, girdinin TextBox’ın 1.satırından itibaren okunması gerektiğini, 0 ise o satırın ilk karakterinden itibaren okunması gerektiğini söylüyor. Diğer parametre "end-1c" ise “sondan 1 karakter eksik oku” demek istiyor; bunun eklenme sebebi Tkinter’ın otomatik olarak "\n" karakterini girdinin sonuna ekleyerek döndürmesidir.

Sizden bir ricam da hata mesajını da bundan sonra (öyle bir durum oluşursa) yazı olarak soruya eklemeniz zira resim olarak eklediğinizde ilgili hata mesajını forumda aratacak bir kişi buraya ulaşamayacaktır TypeError: get() missing 1 required positional argument: 'index1'

Varsayılan bir rica olarak da alınan hata mesajını evvela google’da şöyle bir aratmanızı tavsiye ederiz

1 Beğeni