Time.monotonic ne değerini döndürüyor?

time.monotic() fonksiyonu hangi değeri döndürüyor?

>>> time.gmtime(time.monotonic())
time.struct_time(tm_year=1970, tm_mon=1, tm_mday=9, tm_hour=23, tm_min=13, tm_sec=43, tm_wday=4, tm_yday=9, tm_isdst=0)

Python’un kendi dökümantasyonunda anlatıldığına göre geri alınamayan bir saat/tarih çeşidi döndürüyor. Geri alınamayandan kasıt sistem saatinden bağımsız bir değer. Yani sistem saat/tarih değeri değişse bile “monotonic” saat değeri değişmeyecektir (teoride). Sanıyorum ki kullanımı iki olay arasındaki süreyi güvenli bir şekilde ölçmek içindir.