Time.sleep application'un başlamasına izin vermediği için ProgressBar'ın chunk'una animasyon verilmiyor

# importing libraries 
from PyQt5.QtWidgets import * 
from PyQt5.QtGui import * 
from PyQt5.QtCore import * 
import sys 
import time 
 
class Example(QWidget): 
 
  def __init__(self): 
    super().__init__() 
 
    # calling initUI method 
    self.initUI() 
 
  # method for creating widgets 
  def initUI(self): 
 
    # creating progress bar 
    self.pbar = QProgressBar(self) 
 
    # setting its geometry 
    self.pbar.setGeometry(30, 40, 200, 25) 
 
    # creating push button 
    self.btn = QPushButton('Start', self) 
 
    # changing its position 
    self.btn.move(40, 80) 
 
    # adding action to push button 
    self.btn.clicked.connect(self.doAction) 
 
    # setting window geometry 
    self.setGeometry(300, 300, 280, 170) 
 
    # setting window action 
    self.setWindowTitle("Python") 
 
    # showing all the widgets 
    self.show() 
 
  # when button is pressed this method is being called 
  def doAction(self): 
 
    # setting for loop to set value of progress bar 
    for i in range(101): 
 
      # slowing down the loop 
      time.sleep(0.05) 
 
      # setting value to progress bar 
      self.pbar.setValue(i) 
 
# main method 
if __name__ == '__main__': 
   
   
  # create pyqt5 app 
  App = QApplication(sys.argv) 
 
  # create the instance of our Window 
  window = Example() 
 
  # start the app 
  sys.exit(App.exec()) 

Gördüğünüz kodlar geeksforgeeks’ten alındı. Bunun yanında pek çok örneği de inceledim ancak sanırım sadece bende QProgressBar’ın chunkuna animasyon verilmiyor.
time.sleep kullanılıyor sürekli haklı olunarak ancak nedense ben kullanırken application başlatılamıyor.

time.sleep kullanmadan progressbarın chunk’una nasıl animasyon verebilirim ?
qtimer classıyla denedim. Bunun da örneği vardı.

self.count = 0
    self.timer = QTimer()
    self.timer.start(10000)
    if self.timer.isActive():
      while self.count < 100:
        self.count += 1 
        self.progressBar.setValue(self.count)
        if self.count > 100:
          break

Bunu yaptığımda chunk 100% oluyor ancak animasyonla olması gerekiyor. Yine bir time.sleep ihtiyacı dğuyor çünkü barın yavaş yavaş fullenmesi gerekiyor.

QBasicTimer örneği gördüm o da QTimer classıyla çok da farklı değil.

Time.sleep olmadan nasıl QProgressBar’ın chunkunu hareketlendirebilirim ?

Yanlış.

Hata mı alıyorsunuz?

Şu örneği dener misiniz?

import sys
from PySide2.QtCore import *
from PySide2.QtWidgets import *


class Bar(QMainWindow):
	def __init__(self):
		super().__init__()
		self.resize(400, 300)

		self.startButton = QPushButton("Start", self)
		self.startButton.clicked.connect(self.changeValue)

		self.progressbar = QProgressBar(self)
		self.progressbar.setGeometry(100, 100, 300, 30)

	def changeValue(self):
		self.timer = QTimer()
		self.timer.timeout.connect(self.changeValue)
		self.timer.start(100)

		self.progressbar.setValue(self.progressbar.value()+1)

if __name__ == "__main__":
	app = QApplication(sys.argv)
	window = Bar()
	window.show()
	sys.exit(app.exec_())
1 Beğeni

Şu kısmı eksik yaptığım için olmamış sanırım. Teşekkürler :+1: