Tkinter acil yardim lütfen

tkinter
#1

#/usr/bin/python

- *- coding: utf- 8 - *-

from Tkinter import *
import sqlite3 as db
from tkMessageBox import *
import sqlite3
from string import *
import time
#import math
import locale

class veri():

	def depoveriolustur(self,):
			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")

			veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS DEPO (no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_toplam_afiyat,urun_kdv,urun_toplam_kdv_afiyat,urun_genel_toplam)""")
			veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS KATEGORİ (no,kategori_adi)""")
			vt.commit()

	def depoveriekle(self,):

		no = XGirisDepoVeriNo.get()
		barcode_no = XGirisDepoVeriBarcodeNo.get()
		urun_adi = XGirisDepoVeriAd.get()
		urun_kat = XGirisDepoVeriKat.get()
		urun_afiyat = XGirisDepoVeriStokAlisFiyat.get()
		  urun_sadet = XGirisDepoVeriStokAdet.get()
  			urun_skoli = XGirisDepoVeriStokKoli.get()
  			urun_kdv = XGirisDepoVeriKdv.get()
  			urun_stoplam = float(urun_sadet)*float(urun_skoli)
  			urun_toplam_afiyat = float(urun_afiyat)*float(urun_stoplam)
  			urun_toplam_kdv_afiyat = float(urun_toplam_afiyat)*float(urun_kdv)
  			urun_genel_toplam = float(urun_toplam_afiyat)+float(urun_toplam_kdv_afiyat)

  			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
  				print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
  					print("Bağlantı Başarısız!")
  			veritabani.execute("INSERT INTO DEPO (no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_toplam_afiyat,urun_kdv,urun_toplam_kdv_afiyat,urun_genel_toplam) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",(no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_toplam_afiyat,urun_kdv,urun_toplam_kdv_afiyat,urun_genel_toplam))
			vt.commit()
			showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisDepoVeriAd.get() + u" Kaydedildi.")

  		def depoverisil(self,):
  				
  				no = XGirisDepoVeriNo.get()

  				vt = db.connect('MARKET')
  				veritabani = vt.cursor()
  				if(vt):
  						print("Bağlantı Başarılı.")
  				else:
  						print("Bağlantı Başarısız!")
  				veritabani.execute("DELETE FROM DEPO WHERE no = ?",(no))

  				vt.commit()

  				showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisDepoVeriNo.get() + u" Silinmiştir.")

  		def depoverilistele(self,):

  				vt = db.connect('MARKET')
  				veritabani = vt.cursor()
  				if(vt):
  						print("Bağlantı Başarılı.")
  				else:
  						print("Bağlantı	Başarısız!")

  				veritabanii = veritabani.execute("SELECT * FROM DEPO")
  				for RowBirim in veritabanii:      
  					BirimList.insert(END, RowBirim)

  		def KategoriListele(self,):

  				vt = db.connect('MARKET')
  				veritabani = vt.cursor()
  				if(vt):
  						print("Bağlantı Başarılı.")
  				else:
  						print("Bağlantı	Başarısız!")

  				veritabaniii = veritabani.execute("SELECT * FROM KATEGORİ")
  				for RowBirim in veritabaniii:      
  					BirimList.insert(END, RowBirim[1])

  		def depoveriguncelle(self,):
  			
  			no = XGirisDepoVeriNo.get()
  			barcode_no = XGirisDepoVeriBarcodeNo.get()
  			urun_adi = XGirisDepoVeriAd.get()
  			urun_kat = XGirisDepoVeriKat.get()
  			urun_afiyat = XGirisDepoVeriStokAlisFiyat.get()

urun_sadet = XGirisDepoVeriStokAdet.get()
urun_skoli = XGirisDepoVeriStokKoli.get()
urun_kdv = XGirisDepoVeriKdv.get()
urun_atoplam = float(urun_sadet)*float(urun_skoli)
urun_toplam_sfiyat = float(urun_afiyat)*float(urun_stoplam)
urun_toplam_kdv_afiyat = float(urun_toplam_afiyat)*float(urun_kdv)
urun_genel_toplam = float(urun_toplam_afiyat)+float(urun_toplam_kdv_afiyat)
degisecek_bolum = “no”
degisecek_bolum2 = “barcode_no”
degisecek_bolum3 = “urun_adi”
degisecek_bolum4 = “urun_kat”
degisecek_bolum5 = “urun_afiyat”
degisecek_bolum6 = “urun_sadet”
degisecek_bolum7 = “urun_skoli”
degisecek_bolum8 = “urun_kdv”
degisecek_bolum9 = “urun_stoplam”
degisecek_bolum10 = “urun_toplam_afiyat”
degisecek_bolum11 = “urun_toplam_kdv_afiyat”
degisecek_bolum12 = “urun_genel_toplam”
vt = db.connect(‘MARKET’)
veritabani = vt.cursor()
if(vt):
print(“Bağlantı Başarılı.”)
else:
print(“Bağlantı Başarısız!”)
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum), (no,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum2), (barcode_no, no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum3), (urun_adi,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum4), (urun_kat,no))

0 Likes

#2

veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum5), (urun_afiyat,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum6), (urun_sadet,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum7), (urun_skoli,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum8), (urun_kdv,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum9), (urun_stoplam,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum10), (urun_toplam_afiyat,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum11), (urun_toplam_kdv_afiyat,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum12), (urun_genel_toplam,no))
vt.commit()
showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisDepoVeriAd.get() + u" Güncellendi.")

class veri2():

	def musteriveriolustur(self,):
			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
				print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")

			veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS MUSTERİLER (no,musteri_adi,musteri_soyadi,musteri_cep_no,musteri_ev_no,musteri_ev_adres)""")
			vt.commit()

	def musteriveriekle(self,):

		no = XGirisMusteriVeriNo.get()
		musteri_adi = XGirisMusteriVeriAd.get()
		musteri_soyadi = XGirisMusteriVeriSoyAd.get()
		musteri_cep_no = XGirisMusteriVeriCepNo.get()
		musteri_ev_no = XGirisMusteriVeriEvNo.get()
		musteri_ev_adres = XGirisMusteriVeriEvAdres.get()
		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
			print("Bağlantı Başarılı.")
		else:
				print("Bağlantı Başarısız!")
		veritabani.execute("INSERT INTO MUSTERİLER (no,musteri_adi,musteri_soyadi,musteri_cep_no,musteri_ev_no,musteri_ev_adres) VALUES(?,?,?,?,?,?)",(no,musteri_adi,musteri_soyadi,musteri_cep_no,musteri_ev_no,musteri_ev_adres))
		vt.commit()
		showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisMusteriVeriAd.get() + u" Kaydedildi.")

	def musteriverisil(self,):
			
			no = XGirisMusteriVeriNo.get()

			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")
			veritabani.execute("DELETE FROM MUSTERİLER WHERE no = ?",(no))

			vt.commit()

			showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisMusteriVeriNo.get() + u" Silinmiştir.")

	def musteriverilistele(self,):

			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı	Başarısız!")

			veritabanii = veritabani.execute("SELECT * FROM MUSTERİLER")
			for RowBirim in veritabanii:      
				BirimList.insert(END, RowBirim)

paragraf girintisi 4 boşluktan oluşan, önceden biçimlendirilen yazı
def musteriveriguncelle(self,):

		no = XGirisMusteriVeriNo.get()
		musteri_adi = XGirisMusteriVeriAd.get()
		musteri_soyadi = XGirisMusteriVeriSoyAd.get()
		musteri_cep_no = XGirisMusteriVeriCepNo.get()
		musteri_ev_no = XGirisMusteriVeriEvNo.get()
		musteri_ev_adres = XGirisMusteriVeriEvAdres.get()
		degisecek_bolum = "no"
		degisecek_bolum2 = "musteri_adi"
		degisecek_bolum3 = "musteri_soyadi"
		degisecek_bolum4 = "musteri_cep_no"
		degisecek_bolum5 = "musteri_ev_no"
		degisecek_bolum6 = "musteri_ev_adres"
		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
			print("Bağlantı Başarılı.")
		else:
				print("Bağlantı Başarısız!")
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum), (no,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum2), (musteri_adi, no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum3), (musteri_soyadi,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum4), (musteri_cep_no,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum5), (musteri_ev_no,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum6), (musteri_ev_adres,no))
		vt.commit()
		showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisMusteriVeriAd.get() + u" Güncellendi.")

def BirimBul():
global BirimList
def BirimYaz(self,):
XGirisDepoVeriKat.set(BirimList.get(BirimList.curselection()))
PenBirimBul.destroy()
PenBirimBul=Toplevel(ana)
PenBirimBul.title(u"Birim seçin…")
PenBirimBul.wm_attributes("-topmost", 1)
PenBirimBul.focus()
BirimList=Listbox(PenBirimBul)
BirimSbar=Scrollbar(PenBirimBul)
BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
BirimList.pack(side=LEFT)
BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
BirimList.bind("", BirimYaz)
database.KategoriListele()

def NumaratorDepoVeriStokAdet():
Numarator(XGirisDepoVeriStokAdet)
def NumaratorDepoVeriStokKoli():
Numarator(XGirisDepoVeriStokKoli)
def NumaratorDepoVeriStokAlisFiyat():
Numarator(XGirisDepoVeriStokAlisFiyat)
def NumaratorDepoVeriStokKdv():
Numarator(XGirisDepoVeriKdv)
def NumaratorMusteriVeriCepNo():
Numarator(XGirisMusteriVeriCepNo)
def NumaratorMusteriVeriEvNo():
Numarator(XGirisMusteriVeriEvNo)

def frame(root, side):
w = Frame(root)
w.pack(side=side, expand=YES, fill=BOTH)
return w

def button(root, side, text, command=None):
w = Button(root, text=text, command=command)
w.pack(side=side, expand=YES, fill=BOTH)
return w

def Numarator(Gelen):
def Sil():
display.set("")

def Goster():
try:
Gelen.set(eval(display.get()))
PenX.destroy()
except:
showinfo(u"Hata", u"Hatalý Giriþ!")

PenX=Toplevel(ana)
PenX.title(u"Birim seçin…")
PenX.wm_attributes("-topmost", 1)
PenX.focus()
global display
display = StringVar()
Entry(PenX, relief=SUNKEN, textvariable=display, state=“readonly”).pack(side=TOP, expand=YES, fill=BOTH)

for key in (“123”, “456”, “789”, “0.”):
keyF = frame(PenX, TOP)
for char in key:
button(keyF, LEFT, char, lambda w=display, c=char: w.set(w.get() + c))
clearF = frame(PenX, TOP)

button(clearF, LEFT, ‘Sil’, Sil)

clearG = frame(PenX, BOTTOM)
button(clearG, LEFT, ‘Tamam’, Goster)

def DepoVeriEkle():
global BirimList
PenDepoVeriEkle = Toplevel(ana)
PenDepoVeriEkle.transient(ana)
PenDepoVeriEkle.focus()
PenDepoVeriEkle.title(u"Depo Veri Ekleme Bölümü")
PenDepoVeriEkle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriEkle.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#***Depo Veri Ekle
#-DepoVeriNo
global XGirisDepoVeriNo
XGirisDepoVeriNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Sıra Numarası Giriniz : “).grid(row=0, sticky=W)
GirisDepoVeriNo=Entry(PenDepoVeriEkle, textvariable=XGirisDepoVeriNo, state = NORMAL)
GirisDepoVeriNo.grid(row=0, column=1)
#-DepoVeriBarcodeNo
global XGirisDepoVeriBarcodeNo
XGirisDepoVeriBarcodeNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Barkod Numarası Giriniz : “).grid(row=1, sticky=W)
GirisDepoVeriBarcodeNo=Entry(PenDepoVeriEkle,textvariable=XGirisDepoVeriBarcodeNo)
GirisDepoVeriBarcodeNo.grid(row=1, column=1)
#-DepoVeriAd
global XGirisDepoVeriAd
XGirisDepoVeriAd = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Adı Giriniz : “).grid(row=2, sticky=W)
GirisDepoVeriAd=Entry(PenDepoVeriEkle,textvariable=XGirisDepoVeriAd)
GirisDepoVeriAd.grid(row=2, column=1)
#-DepoVeriKat
global XGirisDepoVeriKat
XGirisDepoVeriKat = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Kategori Bölümü Giriniz : “).grid(row=3, sticky=W)
GirisDepoVeriKat=Entry(PenDepoVeriEkle,state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriKat)
GirisDepoVeriKat.grid(row=3, column=1)
BtGirisDepoVeriKat=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…”,command = BirimBul).grid(row=3, column=2)
#-DepoVeriStokAdet
global XGirisDepoVeriStokAdet
XGirisDepoVeriStokAdet = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Stok Adedi Giriniz : “).grid(row=4, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenDepoVeriEkle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAdet)
GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=4, column=1)
BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…”,command = NumaratorDepoVeriStokAdet).grid(row=4, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriStokKoli
XGirisDepoVeriStokKoli = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Stok Kolisi Giriniz : “).grid(row=5, sticky=W)
GirisDepoVeriStokKoli=Entry(PenDepoVeriEkle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokKoli)
GirisDepoVeriStokKoli.grid(row=5, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…”,command = NumaratorDepoVeriStokKoli).grid(row=5, column=2)
#-DepoVeriStokAlisFiyat
global XGirisDepoVeriStokAlisFiyat
XGirisDepoVeriStokAlisFiyat = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Alış Fiyatı Giriniz : “).grid(row=6, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat=Entry(PenDepoVeriEkle,state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAlisFiyat)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat.grid(row=6, column=1)
BtGirisStokAlisFiyat=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…",command =NumaratorDepoVeriStokAlisFiyat).grid(row=6, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriKdv
XGirisDepoVeriKdv = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Kdv Oranı Giriniz : “).grid(row=7, sticky=W)
GirisDepoVeriKdv=Entry(PenDepoVeriEkle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriKdv)
GirisDepoVeriKdv.grid(row=7, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokKdv).grid(row=7, column=2)
BtKaydet=Button(PenDepoVeriEkle, text=u"Ürünü Depoya Ekle", command = lambda:database.depoveriekle()).grid(row=8, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def DepoVeriSil():
PenDepoVeriSil = Toplevel(ana)
PenDepoVeriSil.transient(ana)
PenDepoVeriSil.focus()
PenDepoVeriSil.title(u"Depo Veri Silme Bölümü")
PenDepoVeriSil.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriSil.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#-DepoVeriAd
global XGirisDepoVeriNo
XGirisDepoVeriNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriSil, text=u"Depo Ürün Sıra Numarasını Giriniz : “).grid(row=0, sticky=W)
GirisDepoVeriNo=Entry(PenDepoVeriSil,textvariable=XGirisDepoVeriNo)
GirisDepoVeriNo.grid(row=0, column=1)
BtKaydet=Button(PenDepoVeriSil, text=u"Ürünü Depodan Kaldır”, command = lambda:database.depoverisil()).grid(row=1, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def DepoVeriGuncelle():
global BirimList
PenDepoVeriGuncelle = Toplevel(ana)
PenDepoVeriGuncelle.transient(ana)
PenDepoVeriGuncelle.focus()
PenDepoVeriGuncelle.title(u"Depo Veri Güncelleme Bölümü")
PenDepoVeriGuncelle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriGuncelle.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#-DepoVeriNo
global XGirisDepoVeriNo
XGirisDepoVeriNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
GirisDepoVeriNo=Entry(PenDepoVeriGuncelle, textvariable=XGirisDepoVeriNo, state = NORMAL)
GirisDepoVeriNo.grid(row=0, column=1)
#-DepoVeriBarcodeNo
global XGirisDepoVeriBarcodeNo
XGirisDepoVeriBarcodeNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Barkod Numarası Giriniz : ").grid(row=1, sticky=W)
GirisDepoVeriBarcodeNo=Entry(PenDepoVeriGuncelle,textvariable=XGirisDepoVeriBarcodeNo)
GirisDepoVeriBarcodeNo.grid(row=1, column=1)
#-DepoVeriAd
global XGirisDepoVeriAd
XGirisDepoVeriAd = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Adı Giriniz : “).grid(row=2, sticky=W)
GirisDepoVeriAd=Entry(PenDepoVeriGuncelle,textvariable=XGirisDepoVeriAd)
GirisDepoVeriAd.grid(row=2, column=1)
#-DepoVeriKat
global XGirisDepoVeriKat
XGirisDepoVeriKat = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Kategori Bölümü Giriniz : “).grid(row=3, sticky=W)
GirisDepoVeriKat=Entry(PenDepoVeriGuncelle,textvariable=XGirisDepoVeriKat)
GirisDepoVeriKat.grid(row=3, column=1)
BtGirisDepoVeriKat=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…”,command = BirimBul).grid(row=3, column=2)

#-DepoVeriStokAdet
global XGirisDepoVeriStokAdet
XGirisDepoVeriStokAdet = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Stok Adedi Giriniz : “).grid(row=4, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenDepoVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAdet)
GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=4, column=1)
BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokAdet).grid(row=4, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriStokKoli
XGirisDepoVeriStokKoli = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Stok Kolisi Giriniz : “).grid(row=5, sticky=W)
GirisDepoVeriStokKoli=Entry(PenDepoVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokKoli)
GirisDepoVeriStokKoli.grid(row=5, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokKoli).grid(row=5, column=2)
#-DepoVeriStokAlisFiyat
global XGirisDepoVeriStokAlisFiyat
XGirisDepoVeriStokAlisFiyat = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Alış Fiyatı Giriniz : “).grid(row=6, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat=Entry(PenDepoVeriGuncelle,state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAlisFiyat)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat.grid(row=6, column=1)
BtGirisStokAlisFiyat=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command =NumaratorDepoVeriStokAlisFiyat).grid(row=6, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriKdv
XGirisDepoVeriKdv = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Kdv Oranı Giriniz : “).grid(row=7, sticky=W)
GirisDepoVeriKdv=Entry(PenDepoVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriKdv)
GirisDepoVeriKdv.grid(row=7, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokKdv).grid(row=7, column=2)
BtKaydet=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Ürünü Güncelle", command = lambda:database.depoveriguncelle()).grid(row=8, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def DepoVeriListele():
global BirimList
PenDepoVeriListele = Toplevel(ana)
PenDepoVeriListele.transient(ana)
PenDepoVeriListele.focus()
PenDepoVeriListele.title(u"Depo Veri Listeleme Bölümü")
PenDepoVeriListele.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriListele.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
PenDepoVeriListele.wm_attributes("-topmost", 1)
BirimList=Listbox(PenDepoVeriListele,width=1000, height=100,)
BirimSbar=Scrollbar(PenDepoVeriListele)
BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
BirimList.pack(side=LEFT)
BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
database.depoverilistele()

class Musteriler():
def MusterilerEkle(self,):
PenMusterilerVeriGuncelle = Toplevel(ana)
PenMusterilerVeriGuncelle.transient(ana)
PenMusterilerVeriGuncelle.focus()
PenMusterilerVeriGuncelle.title(u"Müşteri Ekleme Bölümü")
PenMusterilerVeriGuncelle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenMusterilerVeriGuncelle.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#-DepoVeriNo
global XGirisMusteriVeriNo
XGirisMusteriVeriNo = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
GirisMusteriVeriNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, textvariable=XGirisMusteriVeriNo, state = NORMAL)
GirisMusteriVeriNo.grid(row=0, column=1)
#-DepoVeriBarcodeNo
global XGirisMusteriVeriAd
XGirisMusteriVeriAd = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Adı Giriniz : “).grid(row=1, sticky=W)
GirisMusteriVeriAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriAd)
GirisMusteriVeriAd.grid(row=1, column=1)
#-DepoVeriAd
global XGirisMusteriVeriSoyAd
XGirisMusteriVeriSoyAd = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Soyadı Giriniz : “).grid(row=2, sticky=W)
GirisMusteriVeriSoyAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriSoyAd)
GirisMusteriVeriSoyAd.grid(row=2, column=1)
#-DepoVeriStokAdet
global XGirisMusteriVeriCepNo
XGirisMusteriVeriCepNo = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Cep Telefon Numarası Giriniz : “).grid(row=3, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriCepNo)
GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=3, column=1)
BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u”…”,command = NumaratorMusteriVeriCepNo).grid(row=3, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisMusteriVeriEvNo
XGirisMusteriVeriEvNo = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Tel Telefon Numarası Giriniz : “).grid(row=4, sticky=W)
GirisMusteriVeriEvNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriEvNo)
GirisMusteriVeriEvNo.grid(row=4, column=1)
BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u”…”,command = NumaratorMusteriVeriEvNo).grid(row=4, column=2)
#-DepoVeriKat
global XGirisMusteriVeriEvAdres
XGirisMusteriVeriEvAdres = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Adresini Giriniz : “).grid(row=5, sticky=W)
GirisMusteriVeriEvAdres=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriEvAdres)
GirisMusteriVeriEvAdres.grid(row=5, column=1)
BtKaydet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteriyi Ekle”, command = lambda:database2.musteriveriekle()).grid(row=6, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def MusterilerSil(self,):
	PenMusterilerVeriSil = Toplevel(ana)
	PenMusterilerVeriSil.transient(ana)
	PenMusterilerVeriSil.focus()
	PenMusterilerVeriSil.title(u"Müşteri Silme Bölümü")
	PenMusterilerVeriSil.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenMusterilerVeriSil.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
	#-DepoVeriAd
	global XGirisMusteriVeriNo
	XGirisMusteriVeriNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriSil, text=u"Müşteri Sıra Numarasını Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
	GirisMusteriVeriNo=Entry(PenMusterilerVeriSil,textvariable=XGirisMusteriVeriNo)
	GirisMusteriVeriNo.grid(row=0, column=1)
	BtKaydet=Button(PenMusterilerVeriSil, text=u"Müşteriyi Kaldır", command = lambda:database2.musteriverisil()).grid(row=1, column=1, sticky=NSEW, pady=3)  

def MusterilerGuncelle(self,):
	PenMusterilerVeriGuncelle = Toplevel(ana)
	PenMusterilerVeriGuncelle.transient(ana)
	PenMusterilerVeriGuncelle.focus()
	PenMusterilerVeriGuncelle.title(u"Müşteri Güncelleme Bölümü")
	PenMusterilerVeriGuncelle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenMusterilerVeriGuncelle.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
	#-DepoVeriNo
	global XGirisMusteriVeriNo
	XGirisMusteriVeriNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
	GirisMusteriVeriNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, textvariable=XGirisMusteriVeriNo, state = NORMAL)
	GirisMusteriVeriNo.grid(row=0, column=1)
	#-DepoVeriBarcodeNo
	global XGirisMusteriVeriAd
	XGirisMusteriVeriAd = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Adı Giriniz : ").grid(row=1, sticky=W)
	GirisMusteriVeriAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriAd)
	GirisMusteriVeriAd.grid(row=1, column=1)
	#-DepoVeriAd
	global XGirisMusteriVeriSoyAd
	XGirisMusteriVeriSoyAd = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Soyadı Giriniz : ").grid(row=2, sticky=W)
	GirisMusteriVeriSoyAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriSoyAd)
	GirisMusteriVeriSoyAd.grid(row=2, column=1)
	#-DepoVeriStokAdet
	global XGirisMusteriVeriCepNo
	XGirisMusteriVeriCepNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Cep Telefon Numarası Giriniz : ").grid(row=3, sticky=W)
	GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriCepNo)
	GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=3, column=1)
	BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"...",command = NumaratorMusteriVeriCepNo).grid(row=3, column=2) 
	#-DepoVeriStokKoli
	global XGirisMusteriVeriEvNo
	XGirisMusteriVeriEvNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Tel Telefon Numarası Giriniz : ").grid(row=4, sticky=W)
	GirisMusteriVeriEvNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriEvNo)
	GirisMusteriVeriEvNo.grid(row=4, column=1)
	BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"...",command = NumaratorMusteriVeriEvNo).grid(row=4, column=2) 
	#-DepoVeriKat
	global XGirisMusteriVeriEvAdres
	XGirisMusteriVeriEvAdres = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Adresini Giriniz : ").grid(row=5, sticky=W)
	GirisMusteriVeriEvAdres=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriEvAdres)
	GirisMusteriVeriEvAdres.grid(row=5, column=1)
	BtKaydet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteriyi Güncelle", command = lambda:database2.musteriveriguncelle()).grid(row=6, column=1, sticky=NSEW, pady=3)  

def MusterilerListele(self,):
	global BirimList
	PenMusterilerVeriListele = Toplevel(ana)
	PenMusterilerVeriListele.transient(ana)
	PenMusterilerVeriListele.focus()
	PenMusterilerVeriListele.title(u"Müşteri Listeleme Bölümü")
	PenMusterilerVeriListele.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenMusterilerVeriListele.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
	PenMusterilerVeriListele.wm_attributes("-topmost", 1)
	BirimList=Listbox(PenMusterilerVeriListele,width=1000, height=100,)
	BirimSbar=Scrollbar(PenMusterilerVeriListele)
	BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
	BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
	BirimList.pack(side=LEFT)
	BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)       
	database2.musteriverilistele()

def MusteriBul():
global BirimList
def BirimYaz(self,):
XGirisSatisMusteri.set(BirimList.get(BirimList.curselection()))
PenBirimBul.destroy()
PenBirimBul=Toplevel(ana)
PenBirimBul.title(u"Müşteri seçin…")
PenBirimBul.wm_attributes("-topmost", 1)
PenBirimBul.focus()
BirimList=Listbox(PenBirimBul)
BirimSbar=Scrollbar(PenBirimBul)
BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
BirimList.pack(side=LEFT)
BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
BirimList.bind("", BirimYaz)
database3.sicaksatisverimusteri()

class veri3():
def sicaksatisveriolustur(self,):

	vt = db.connect('MARKET')
	veritabani = vt.cursor()
	if(vt):
		print("Bağlantı Başarılı.")
	else:
			print("Bağlantı Başarısız!")

	veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS SICAKSATIS (no,barcode_no,urun_adi,urun_sfiyat,musteri_adi)""")
	veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS SOGUKSATIS (no,barcode_no,urun_adi,urun_sfiyat,musteri_adi)""")
	vt.commit()
def sicaksatisverimusteri(self,):
	vt = db.connect('MARKET')
	veritabani = vt.cursor()
	if(vt):
		print("Bağlantı Başarılı.")
	else:
		print("Bağlantı	Başarısız!")

	veritabaniiii = veritabani.execute("SELECT * FROM MUSTERİLER")
	for RowBirim in veritabaniiii:      
		BirimList.insert(END, RowBirim[1])

class sicaksatis():
def sicaksatisbolum1(self,):
PenSatisVeriBolumu = Toplevel(ana)
PenSatisVeriBolumu.transient(ana)
PenSatisVeriBolumu.focus()
PenSatisVeriBolumu.title(u"Sıcak Satış Bölümü")
PenSatisVeriBolumu.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenSatisVeriBolumu.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#**satis_no
global XGirisSatisNo
XGirisSatisNo = StringVar()
Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Satış Sıra Numarası Giriniz : “).grid(row=0, sticky=W)
GirisSatisNo=Entry(PenSatisVeriBolumu, textvariable=XGirisSatisNo, state = NORMAL)
GirisSatisNo.grid(row=0, column=1)
#**musteri_adi
global XGirisSatisMusteri
XGirisSatisMusteri = StringVar()
Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Müşteri Seçiniz : “).grid(row=1, sticky=W)
GirisSatisMusteri=Entry(PenSatisVeriBolumu, textvariable=XGirisSatisMusteri, state = NORMAL)
GirisSatisMusteri.grid(row=1, column=1)
BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenSatisVeriBolumu, text=u”…”,command = MusteriBul).grid(row=1, column=2)

	#**satis_urun_barcode_no
	global XGirisSatisBarcodeNo
	XGirisSatisBarcodeNo = StringVar()
	Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Barkod Numarası Giriniz : ").grid(row=2, sticky=W)
	GirisSatisBarcodeNo=Entry(PenSatisVeriBolumu, textvariable=XGirisSatisBarcodeNo, state = NORMAL)
	GirisSatisBarcodeNo.grid(row=2, column=1)
	global XGirisSatisUrunAd
	XGirisSatisUrunAd = StringVar()
	Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Ürün Adı : ").grid(row=2,column=2, sticky=W)
	GirisSatisUrunAd=Entry(PenSatisVeriBolumu, state=DISABLED, textvariable=XGirisSatisUrunAd)
	GirisSatisUrunAd.grid(row=2, column=3)
	global XGirisSatisUrunSatisFiyat
	XGirisSatisUrunSatisFiyat = StringVar()
	Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Ürün Fiyatı : ").grid(row=2,column=4, sticky=W)
	GirisSatisUrunSatisFiyat=Entry(PenSatisVeriBolumu, state=DISABLED, textvariable=XGirisSatisUrunSatisFiyat)
	GirisSatisUrunSatisFiyat.grid(row=2, column=5)
	global XGirisSatisUrunAdet
	XGirisSatisUrunAdet = StringVar()
	Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Ürün Adedi : ").grid(row=2,column=6, sticky=W)
	GirisSatisUrunAdet=Entry(PenSatisVeriBolumu, state=DISABLED, textvariable=XGirisSatisUrunAdet)
	GirisSatisUrunAdet.grid(row=2, column=7)
	BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenSatisVeriBolumu, text=u"+",command = lambda:database3.sicaksatisekle()).grid(row=2, column=8)
	BtKaydet=Button(PenSatisVeriBolumu, text=u"Satışı Tamamla", command = lambda:database3.sicaksatistamamla()).grid(row=3, column=2, sticky=NSEW, pady=3)  

def soguksatisbolum1(self,):
	PenSogukSatisVeriBolum = Toplevel(ana)
	PenSogukSatisVeriBolum.transient(ana)
	PenSogukSatisVeriBolum.focus()
	PenSogukSatisVeriBolum.title(u"Soğuk Satış Bölümü")
	PenSogukSatisVeriBolum.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenSogukSatisVeriBolum.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))

database=veri()
database2=veri2()
database3=veri3()
database.depoveriolustur()
database2.musteriveriolustur()
database3.sicaksatisveriolustur()
musteri=Musteriler()
sicaksatisbolum=sicaksatis()
ana = Tk()
EkranEn=ana.winfo_screenwidth()
EkranBoy=ana.winfo_screenheight()
ana.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
baslik = ana.title(“MARKETİM”)

menubar=Menu(ana)
depomenu=Menu(menubar)
depomenu.add_command(label=“Depo Veri Ekleme Bölümü”,command = lambda:DepoVeriEkle())
depomenu.add_command(label=“Depo Veri Silme Bölümü”,command = lambda:DepoVeriSil())
depomenu.add_command(label=“Depo Veri Güncelleme Bölümü”,command = lambda:DepoVeriGuncelle())
depomenu.add_command(label=“Depo Veri Listeleme Bölümü”,command = lambda:DepoVeriListele())
menubar.add_cascade(label=“Depo Bölümü”,menu=depomenu)
ana.config(menu=menubar)
musterilermenu=Menu(menubar)
musterilermenu.add_command(label=“Müşteri Ekleme Bölümü”,command = lambda:musteri.MusterilerEkle())
musterilermenu.add_command(label=“Müşteri Silme Bölümü”,command = lambda:musteri.MusterilerSil())
musterilermenu.add_command(label=“Müşteri Güncelleme Bölümü”,command = lambda:musteri.MusterilerGuncelle())
musterilermenu.add_command(label=“Müşteri Listeleme Bölümü”,command = lambda:musteri.MusterilerListele())
menubar.add_cascade(label=“Müşteri Bölümü”,menu=musterilermenu)
sicaksatismenu=Menu(menubar)
sicaksatismenu.add_command(label=“Sıcak Satış Yap”,command = lambda:sicaksatisbolum.sicaksatisbolum1())
sicaksatismenu.add_command(label=“Soğuk Satış Yap”,command = lambda:sicaksatisbolum.soguksatisbolum1())
menubar.add_cascade(label=“Satış Bölümü”,menu=sicaksatismenu)

ana.mainloop()

muhasabe programı yapmaya çalışıyorum lütfen yardım edin bana acil yardımlarınızı bekliyorum

0 Likes

#3

lambda kullanmana gerek yok

Yardimci oldu mu?

0 Likes

#4

şöyle bir yardım bekliyorum ben sicak satiş bölümünde entrye göre altına listbox yerleştirmeyi planlayıp oraya çekemk istiyorum ve bu girilen ürünlerin satış fiyatların toplanmasını istiyorum

0 Likes

#5

sicak satir bolumunu bulmak namumkun zira kod cesitli mesajlara ve kod bloklarina ayrilmis durumda copy paste bile mumkun degil

0 Likes