Tkinter da hata alıyorum lütfen yardım edin

from tkinter import *
from tkinter import ttk

class giris:

user = 'çgf'
passw ='123'

def __init__(self,root):

  self.pen = root #pen=pencere
  self.pen.title('Üye Girişi')

  Label(text = ' Kullanıcı Adı ',font='Times 15').grid(row=1,column=1,pady=20)
  self.kuladi = Entry()
  self.kuladi.grid(row=1,column=2,columnspan=10)

  Label(text = ' Şifre ',font='Times 15').grid(row=2,column=1,pady=10)
  self.sifre = Entry(show='*')
  self.sifre.grid(row=2,column=2,columnspan=10)

  ttk.Button(text='Giriş',command=self.login_user).grid(row=3,column=2)


def login_user(self):

  '''şifre doğru ise'''
  if self.kuladi.get() == self.user and self.sifre.get() == self.passw:
    import ünça.py    #pencereyikapa
    pen.destroy()


  else:

    '''şifre yanlış ise'''
    self.message = Label(text = 'KULLLANICI ADI VEYA ŞİFRE YANLIŞ!',fg = 'Red')
    self.message.grid(row=6,column=2)

if name == ‘main’:

pen = Tk()
pen.geometry('425x225')
application = giris(pen)

pen.mainloop()

kod yukarıdaki gibi aldığım hata ’ Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\gkmn_\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\tkinter_init_.py”, line 1883, in call
return self.func(*args)
File “C:\Users\gkmn_\OneDrive\Masaüstü\üyegirişi.py”, line 31, in login_user
import ünça.py
File “C:\Users\gkmn_\OneDrive\Masaüstü\ünça.py”, line 12, in
cizgi.pack()
File “C:\Users\gkmn_\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\tkinter_init_.py”, line 2387, in pack_configure
self.tk.call(
_tkinter.TclError: cannot use geometry manager pack inside . which already has slaves managed by grid ’

Widgetleri ekrana grid ile yerleştirdikten sonra ismi cizgi olan bir widgeti ekrana pack ile yerleştirmeye çalışmışsınız. Hata bundan kaynaklanıyor.

peki pack olarak nasıl düzenleyebilirim

grid metodunu kullanarak ekrana yerleştirdiğiniz widgetleri pack ile yerleştirebilirsiniz. veya pack kullanacağınız widgeti bir Frame widgetine yerleştirirsiniz, Frame widgetini de grid ile ekleyebilirsiniz.

teşekkürler deneyeceğim