Tkinter Entry kullanarak sayısal nasıl işlem yaparım?

arkadaşlar ben bir sayısal program yapmak istiyorum fakat entryden aldığım sayı değeri
text olarak algılandığı için yapamıyorum.

Gelen veriyi sayıya çevirip işlem yapabilirsiniz:

ent = tkinter.Entry()
ent.pack()
sayi = int(ent.get())  #Gelen veriyi alıp sayıya çeviriyoruz
1 Beğeni

peki bir şey daha sorabilir miyim Entryi büyütmek mümkünmü
Word tarzı bir şey yapıcamda

Text pencere aracını kullanın. O çoklu satıra izin veriyor

1 Beğeni

Entry’yi oluştururken width (genişlik) ve height (Yükseklik) parametrelerini kullanabilirsiniz:

tkinter.Entry(width=40, height=40)

Ama çok satırlı Entry @hasser 'in dediği text oluyor.
https://www.tutorialspoint.com/python3/tk_text.htm

Arkadaşların cevaplarına katılıyorum. Entry aracı “tek satırlık” tır, bunu değiştiremeyiz. Çok satırlı veri girişi için “text” aracı kullanılabilir, ancak Entry aracının sadece görsel olarak genişlik ve yüksekliğini değiştirmek isterseniz place geometri yöneticisi kullanılabilir:
Entry.place(width=30,height=40) gibi. Bu yöntem, “tek satır” özelliğini değiştirmez.