Tkinter Entry kullanarak sayısal nasıl işlem yaparım?

#1

arkadaşlar ben bir sayısal program yapmak istiyorum fakat entryden aldığım sayı değeri
text olarak algılandığı için yapamıyorum.

0 Likes

#2

Gelen veriyi sayıya çevirip işlem yapabilirsiniz:

ent = tkinter.Entry()
ent.pack()
sayi = int(ent.get())  #Gelen veriyi alıp sayıya çeviriyoruz
1 Like

#3

peki bir şey daha sorabilir miyim Entryi büyütmek mümkünmü
Word tarzı bir şey yapıcamda

0 Likes

#4

Text pencere aracını kullanın. O çoklu satıra izin veriyor

1 Like

#5

Entry’yi oluştururken width (genişlik) ve height (Yükseklik) parametrelerini kullanabilirsiniz:

tkinter.Entry(width=40, height=40)

Ama çok satırlı Entry @hasser 'in dediği text oluyor.
https://www.tutorialspoint.com/python3/tk_text.htm

0 Likes

#6

Arkadaşların cevaplarına katılıyorum. Entry aracı “tek satırlık” tır, bunu değiştiremeyiz. Çok satırlı veri girişi için “text” aracı kullanılabilir, ancak Entry aracının sadece görsel olarak genişlik ve yüksekliğini değiştirmek isterseniz place geometri yöneticisi kullanılabilir:
Entry.place(width=30,height=40) gibi. Bu yöntem, “tek satır” özelliğini değiştirmez.

0 Likes