Tkinter hesap makinesi

tkinterle basit bir hesap makinesi yaptım paylaşmak istedim:)

import tkinter as tk
import keyboard
from pynput import keyboard
from pynput.keyboard import Listener
pencere = tk.Tk()
pencere['bg']="black"
pencere.geometry("350x200") #350x450
pencere.title("Hesap Makinesi")
islem = tk.Label(text="", bg="black", fg="yellow")
islem.place(x=13, y=10)
butonislem = []

def islemeşittir():
  global butonislem
  karakterdizisi = ""
  for x in butonislem:

    karakterdizisi = karakterdizisi + x
  islemeval = eval(karakterdizisi)
  islem['text']= str(islemeval)
  butonislem.clear()

def islem0():
  global butonislem
  islem['text'] = islem['text'] + buton0['text']
  butonislem.append(buton0['text'])
def islem1():
  global butonislem

  islem['text'] = islem['text'] + buton1['text']
  butonislem.append(buton1['text'])

def islem2():
  global butonislem
  islem['text'] = islem['text'] + buton2['text']
  butonislem.append(buton2['text'])
def islem3():
  global butonislem
  islem['text'] = islem['text'] + buton3['text']
  butonislem.append(buton3['text'])

butonlar123 = []
buton1 = tk.Button(text="1", width=3, command=islem1)
buton2 = tk.Button(text="2", width=3, command=islem2)
buton3 = tk.Button(text="3", width=3, command=islem3)
butonlar123.append(buton1)
butonlar123.append(buton2)
butonlar123.append(buton3)
xdeger123 = 13
ydeger123 = 45

for x in butonlar123:

  x.place(x=xdeger123, y=ydeger123)
  xdeger123 += 31

butonlar456 = []
def islem4():
  global butonislem
  islem['text'] = islem['text'] + buton4['text']
  butonislem.append(buton4['text'])
def islem5():
  global butonislem
  islem['text'] = islem['text'] + buton5['text']
  butonislem.append(buton5['text'])
def islem6():
  global butonislem
  islem['text'] = islem['text'] + buton6['text']
  butonislem.append(buton6['text'])
buton4 = tk.Button(text="4", width=3, command=islem4)
buton5 = tk.Button(text="5", width=3, command=islem5)
buton6 = tk.Button(text="6", width=3, command=islem6)
butonlar456.append(buton4)
butonlar456.append(buton5)
butonlar456.append(buton6)
xdeger456 = 13 #15
ydeger456 = 80
for x in butonlar456:

  x.place(x=xdeger456, y=ydeger456)
  xdeger456 += 31

def islem7():
  global butonislem
  islem['text'] = islem['text'] + buton7['text']
  butonislem.append(buton7['text'])
def islem8():
  global butonislem
  islem['text'] = islem['text'] + buton8['text']
  butonislem.append(buton8['text'])
def islem9():
  global butonislem
  #islem['text']=""
  islem['text'] = islem['text'] + buton9['text']
  butonislem.append(buton9['text'])
butonlar789 = []
buton7 = tk.Button(text="7", width=3, command=islem7)
buton8 = tk.Button(text="8", width=3, command=islem8)
buton9 = tk.Button(text="9", width=3, command=islem9)
buton7.place(x=15, y=115)
butonlar789.append(buton7)
butonlar789.append(buton8)
butonlar789.append(buton9)
xdeger789 = 13 #15
ydeger789 = 115
for x in butonlar789:

  x.place(x=xdeger789, y=ydeger789)
  xdeger789 += 31
def islemartı():
  global butonislem
  islem['text']= ""
  butonislem.append(artı['text'])
def islemeksi():
  global butonislem
  islem['text'] = ""
  butonislem.append(eksi['text'])
def islemçarpma():
  global butonislem
  islem['text'] = ""
  butonislem.append("*")
def islembölme():
  global butonislem
  islem['text'] = ""
  butonislem.append("/")
def islembuton():
  islem['text'] = islem['text'].rstrip(islem['text'][-1])
buton = tk.Button(text="C", width=3, height=8, command=islembuton)
buton.place(x=155, y=ydeger123)
artı = tk.Button(text="+",width=3, command=islemartı)
artı.place(x=115, y=ydeger123)
eksi = tk.Button(text="-", width=3, command=islemeksi)
eksi.place(x=115, y=ydeger456)
çarpma = tk.Button(text="X", width=3, command=islemçarpma)
çarpma.place(x=115, y=ydeger789)
bölme = tk.Button(text="÷", width=3, command=islembölme)
bölme.place(x=115, y=ydeger789+(ydeger789-ydeger456))
buton0 = tk.Button(text="0", width=3, command=islem0)
buton0.place(x=13, y=ydeger789+((ydeger789-ydeger456)))
#b = tk.Button(text="qwjwn", command=lambda : print(*butonislem))
#b.pack()
eşittir = tk.Button(text="=", width=7, command=islemeşittir)
eşittir.place(x=44,y=ydeger789+((ydeger789-ydeger456)) )

pencere.mainloop()
2 Beğeni

Bence hiç tkinterle uğraşma çünkü ileride bunu exeye çevirip kullanamayacaksın.

Sebep?
20 karakter…

En azından pyinstaller ile kullanamayacaksın. Çünkü ben bunu çok denedim ama olmadı.

Sen yapamamış olabilirsin tkinter pyinstaller hiç sorun yaşamadım anti virüs saçmalıklarını saymazsak tabi.

https://imgur.com/rOEmBLf.png hata alıyorum

Yazıyo orda çözümü…

20 karaker

tkinter i bende daha önce exe ye çevirmiştim ancak tkinter sadece pc de kullanılıyordu yanlış hatırlamıyorsam yani apk felan yapamazsınız ben de o sebeple kivy e başlamıştım her yerde kullanabiliyorsunuz ancak gene de istediğinizi kullanmak size kalmıştır :slight_smile:

1 Beğeni

sizce ne kullanmalıyım??

PyQt5 veya PyQt, pyside, kivy, wxpython vb.

Ama tkinker çok ilkel bir gui kütüphanesidir.

# SUBJECT - BUILD A SIMPLE CALCULATOR

from tkinter import *

root = Tk()
root.title("SIMPLE CALCULATOR")

e = Entry(root, width=35, borderwidth=5)
e.grid(row=0, column=0, columnspan=3, padx=10, pady=10)


def button_click(number):
  # e.delete(0, END)
  current = e.get()
  e.delete(0, END)
  e.insert(0, str(current) + str(number))
  return


def button_clear():
  e.delete(0, END)


def button_plus():
  first_number = e.get()
  global f_num
  global math
  math = "addition"
  f_num = int(first_number)
  e.delete(0, END)


def equal():
  second_number = e.get()
  e.delete(0, END)
  if math == "addition":
    e.insert(0, f_num + int(second_number))
  if math == "subtraction":
    e.insert(0, f_num - int(second_number))
  if math == "multiplication":
    e.insert(0, f_num * int(second_number))
  if math == "division":
    e.insert(0, f_num / int(second_number))


def button_subtract():
  first_number = e.get()
  global f_num
  global math
  math = "subtraction"
  f_num = int(first_number)
  e.delete(0, END)


def button_multiply():
  first_number = e.get()
  global f_num
  global math
  math = "multiplication"
  f_num = int(first_number)
  e.delete(0, END)


def button_divide():
  first_number = e.get()
  global f_num
  global math
  math = "division"
  f_num = int(first_number)
  e.delete(0, END)


# Define Buttons and put the buttons on screen

button_1 = Button(root, text="1", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(1)).grid(row=3, column=0)
button_2 = Button(root, text="2", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(2)).grid(row=3, column=1)
button_3 = Button(root, text="3", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(3)).grid(row=3, column=2)

button_4 = Button(root, text="4", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(4)).grid(row=2, column=0)
button_5 = Button(root, text="5", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(5)).grid(row=2, column=1)
button_6 = Button(root, text="6", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(6)).grid(row=2, column=2)

button_7 = Button(root, text="7", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(7)).grid(row=1, column=0)
button_8 = Button(root, text="8", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(8)).grid(row=1, column=1)
button_9 = Button(root, text="9", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(9)).grid(row=1, column=2)

button_0 = Button(root, text="0", padx=40, pady=20, command=lambda: button_click(0)).grid(row=4, column=0)
button_add = Button(root, text="+", padx=39, pady=20, command=button_plus).grid(row=5, column=0)
button_equal = Button(root, text="=", padx=91, pady=20, command=equal).grid(row=5, column=1,
                                               columnspan=2)
button_clear = Button(root, text="Clear", padx=79, pady=20, command=button_clear).grid(row=4, column=1,
                                                 columnspan=2)

button_subtract = Button(root, text="-", padx=41, pady=20, command=button_subtract).grid(row=6, column=0)
button_multiply = Button(root, text="*", padx=40, pady=20, command=button_multiply).grid(row=6, column=1)
button_divide = Button(root, text="/", padx=41, pady=20, command=button_divide).grid(row=6, column=2)

root.mainloop()

# columspan = occupied line

Daha önce tkinter ile yazmıştım. Feyz alabilirsin

1 Beğeni