Tkinter Listbox ve Scrolbar Çalışması

global sonuc5
	sonuc5.config(text=u"Komutlar Yönetim Paneli Açılmıştır. " + kullanicirumuz)
	komutlarpanel = Tk()
	komutlarpanel.title("Komutlar Yönetim Paneli : " + kullanicirumuz)

	im.execute('SELECT * FROM komutlar WHERE komutsahibi = %s', (kullanicirumuz,))
	account = im.fetchall()

	for komutcu in account:
		komutid1 = komutcu[0]
		komutid = int(komutid1)
		komutsahibi = komutcu[1]
		komutadi = komutcu[2]
		komut = komutcu[3]
		komutislevi = komutcu[4]
		komutetarih = komutcu[5]
		komutbilgileriyazi = Label(komutlarpanel)
		komutbilgileriyazi.config(text=u"Komut İD No : " + unicode(komutid) + "\nKomut Sahibi : "+ komutsahibi + "\nKomut Adı : " + komutadi + "\nKomut : " + komut + "\nKomut İşlevi : " + komutislevi + "\nKomut Eklendiği Tarih : " + unicode(komutetarih))
		komutbilgileriyazi.grid(row=0,column=0)
		aracizgi = Label(komutlarpanel)
		aracizgi.config(text=u"==============================")
		aracizgi.grid(row=1,column=0)

	komutlareklepanelbutton = Button(komutlarpanel, text=u"Komut Eklemek İçin Bas : " + kullanicirumuz , command= lambda:komutlarbolumu().komutlareklepanel(kullanicirumuz))
	komutlareklepanelbutton.grid(row=0,column=1)

	komutlarduzenepanelbutton = Button(komutlarpanel, text=u"Komut Düzenlemek İçin Bas : " + kullanicirumuz , command= lambda:komutlarbolumu().komutlarduzenlepanel(kullanicirumuz))
	komutlarduzenepanelbutton.grid(row=1,column=1)

	komutlarsilpanelbutton = Button(komutlarpanel, text=u"Komut Silmek İçin Bas : " + kullanicirumuz , command= lambda:komutlarbolumu().komutlarsilpanel(kullanicirumuz))
	komutlarsilpanelbutton.grid(row=2,column=1)
	
	global sonuc7
	sonuc7 = Label(komutlarpanel)
	sonuc7.config(text=u"")
	sonuc7.grid(row=0,column=2)

	komutlarpanel.mainloop()

for komutcu bölümünü listbox yapmak ve tıklandığı zaman yan tarafta resimdeki gibi veritabanımdan bilgileri çekmek istiyorum nasıl yapabilirim?