Treeback hatası

import subprocess 
import os
from time import sleep
from tkinter import messagebox


while(True):

  task_list = subprocess.check_output("tasklist").decode("utf-8") 
  if "ekran.exe" in task_list:  
    kontrolcük=open("C:\\Ets2vites\\kontrolcük.txt","w")
    kontrolcük.writelines("+")
    kontrolcük.close() 
    dileyicik=open("C:\\Ets2vites\\dileyicik.txt","w")
    dileyicik.writelines("+")
    dileyicik.close()
    print("a") 
    input()
    


  else:
    messagebox.showerror("Hata","Ekran.exe çalışmıyor")
    os.system("TASKKILL /F /IM dinleyici.exe") 
    kontrolcük=open("C:\\Ets2vites\\kontrolcük.txt","w")
    kontrolcük.writelines("-")
    kontrolcük.close() 
    dinleyicik=open("C:\\Ets2vites\\dileyicik.txt","w")
    dinleyicik.writelines("-")
    dinleyicik.close() 
    print("b")
    break  
  sleep(0.5)    
  

kodum bu exe ye dönüştürünce treeback hatası alıyorum;
Traceback (most recent call last):
File “kontrolcü.py”, line 9, in
UnicodeDecodeError: ‘utf-8’ codec can’t decode byte 0x81 in position 16468: invalid start byte
[7468] Failed to execute script ‘kontrolc³’ due to unhandled exception!

sonuna input eklemek sonuç vermiyor

aynı kütüphaneleri başka progrmlarda da kullanıyorum bi sıkıntı yapmıyor

çözüm bulundu ingilizcede ü harfi yok :smiley: belki aynı sorunu yaşayan olr