ttk.Button Kullanım Sorunu

heart = tk.PhotoImage(file="heartfilled96.png")
button1 = ttk.Button(frame00, text="ECG", image=heart, height=120, width=120, relief=RAISED,
           activebackground=Cyan200, bg=Gray300, compound=TOP,
           command=lambda: controller.show_frame(ECGPage))

kullanmak istediğimde ttk.Buton yapısal olarak sorun oluşturdu.İnternette araştırma yaptım ve
style=ttk.Style()
style.map(“C.TButton”, height=120, width=120, relief=tk.RAISED,compound=tk.TOP,
foreground=[(‘pressed’, Cyan200), (‘active’, ‘blue’)],
background=[(‘pressed’, ‘!disabled’, Gray300), (‘active’, Gray300)])
burdaki tanımlamalarımda da hata alıyorum.Nasıl bir çözüm yolu izlemeliyim ki bu ayarları da dahil edebileyim? Ayrıca,

  heart = tk.PhotoImage(file="heartfilled96.png")
  button1 = ttk.Button(self, text="ECG", command=lambda:  
  controller.show_frame(ECGPage))
  button1.config(image=heart)
  button1.pack()

yapısıyla çalıştırdığım ancak image gelmiyor.

Düğmeye resim eklemek için aşağıdaki kodlar yeterlidir. Bu arada tk.Button varken neden ttk.Button'u kullandınız merak ettim.

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

img = tk.PhotoImage(file="1.png")

# Düğmenin image argümanına img değişkeni yerine
# doğrudan değişkenin değerini yazdığımızda resim görünmüyor.
button = tk.Button(text="button", image=img)
button.pack()

root.mainloop()

merhaba,
tkintera herhangi bir tema eklediğimizde temanın özelliğini kullanabilmek için ttk olarak kullanmamız gerekiyor.

Ttk widgetleri stiller kullanıyor diye biliyorum standart olmayan bir düğme için

Bilmiyordum, teşekkür ederim, araştıracağım bu konuyu.

1 Like