Txt kayıt etmeme sorunu

kodlar düzgün olarak çalışıyor ama txt dosyasına kayıt yapmıyor bi kontrol eder misiniz
çalıştırıp kaydet diyorum sorun vermiyor ama kaydetmiyor txt dosyasına

txt dosyama Satir olarak bi yazı yazıyor sadece

def menu() :
print("** MENU **")
print(“1-Kaydet”)
print(“2-Lİstele”)
print(“3-Düzenle”)
print(“4-Sil”)
print(“5-Sırala”)
print(“6-İstatistik”)
print(“7-Çıkış”)
secim = int(input("Seçiminiz: "))
return secim

def kaydet():
dv = True
while dv:
with open(“Veriler.txt”, “a”) as ds:
print("** Kaydet **")
numara = input(“Numara:”)
isim = input(“İsim:”)
ders = input(“Ders:”)
vize = input(“Vize:”)
final = input(“Final:”)
satir = “{:12}\t{:15}\t{:15}\t{:5}\t{:5}\n”.format(numara, isim, ders, vize, final)
with open(“Veriler.txt”, “a”) as ds:
ds.write(“Satir”)
sec = input(“Yeni Kayıt? (E/H)”)
if sec.lower() == ‘E’:
dv = True
else:
dv = False

devam = True
while devam:
secim = menu()
if secim == 1:
kaydet()
elif secim == 2:
pass
elif secim == 3:
pass
elif secim == 4:
pass
elif secim == 5:
pass
elif secim == 6:
pass
elif secim == 7:

    devam = False

Sağdaki detay…

1 Beğeni

Kullanıcının girdiği verileri ( numara, isim vs.) kaydedeceksiniz doğru mu ?
O zaman ds.write("satir") yerine ds.write(satir) yazmalısınız ki python sizin değişkeninize ulaşsın ve kaydettiğiniz verileri dosyaya aktarabilsin. Tırnak içinde yazarsanız bu bir karakter dizisi oluyor…

1 Beğeni