Verilen dizini düzenleyen program

Örnek olması adına paylaşıyorum;

import os
import shutil
class Test():
  def __init__(self):
    self.splitter()
  def splitter(self):
    """Verilen dizin üzerinde düzenleme yapar metin tipi dosyalar metinler olarak
      mp3 tipi dosyalar müzikler klasörüne toplanır vs. vs. işlem yapar."""
    def create(file,lists):
      if os.path.exists(self.dizin+os.sep+file)==False:
        os.mkdir(self.dizin+os.sep+file)
      try:
        shutil.move(self.dizin+os.sep+lists,self.dizin+os.sep+file)
      except:
        pass
    self.sözlük = {"txt":"Metinler", "pdf": "Dökümanlar",
            "py" :"Python Dosyası", "jpg": "Resimler",
            "png":"Resimler", "jpeg": "Resimler",
            "rar":"Arşivler"}

    self.dizin=input("Bir dizin girin > ")
    
    if not os.path.isdir(self.dizin) or not self.dizin or self.dizin=="." or self.dizin=="..":
      print("Geçersiz dizin > ")
      return
    os.chdir(self.dizin)
    self.sonuç = [lis for lis in os.listdir(self.dizin) if os.path.isfile(lis)]
    self.uzantılar = (i.rsplit(".", 1)[1] for i in self.sonuç)
    for dosya,uzantı in zip(self.sonuç,self.uzantılar):
      dosya_türü = self.sözlük.get(uzantı)
      if dosya_türü:
        create(self.sözlük.get(uzantı),dosya)
if __name__ == "__main__":
  Test()
1 Beğeni