Veritabanından listboxa veri eklemek

tkinter
#1

NOT:SQLİTE3 Kullanıyorum

Ben listbox ile URUNLER veritabanından barcode_no seçilince diğer alanları otomatik doldurmasını istiyorum bunu ben nasıl yapabilirim?

0 Likes

#2

Kodlarınızı paylaşın, ekleme yapıp size verelim.

0 Likes

#3

#/usr/bin/python

- *- coding: utf- 8 - *-

from Tkinter import *
import sqlite3 as db
from tkMessageBox import *
import sqlite3
from string import *
import time
#import math
import locale

class veri():

	def depoveriolustur(self,):
			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")

			veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS DEPO (no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_toplam_afiyat,urun_kdv,urun_toplam_kdv_afiyat,urun_genel_toplam)""")
			veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS KATEGORİ (no,kategori_adi)""")
			vt.commit()

	def depoveriekle(self,):

		no = XGirisDepoVeriNo.get()
		barcode_no = XGirisDepoVeriBarcodeNo.get()
		urun_adi = XGirisDepoVeriAd.get()
		urun_kat = XGirisDepoVeriKat.get()
		urun_afiyat = XGirisDepoVeriStokAlisFiyat.get()
		urun_sadet = XGirisDepoVeriStokAdet.get()
		urun_skoli = XGirisDepoVeriStokKoli.get()
		urun_kdv = XGirisDepoVeriKdv.get()
		urun_stoplam = float(urun_sadet)*float(urun_skoli)
		urun_toplam_afiyat = float(urun_afiyat)*float(urun_stoplam)
		urun_toplam_kdv_afiyat = float(urun_toplam_afiyat)*float(urun_kdv)
		urun_genel_toplam = float(urun_toplam_afiyat)+float(urun_toplam_kdv_afiyat)

		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
				print("Bağlantı Başarılı.")
		else:
				print("Bağlantı Başarısız!")
		veritabani.execute("INSERT INTO DEPO (no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_toplam_afiyat,urun_kdv,urun_toplam_kdv_afiyat,urun_genel_toplam) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",(no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_toplam_afiyat,urun_kdv,urun_toplam_kdv_afiyat,urun_genel_toplam))
		vt.commit()
		showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisDepoVeriAd.get() + u" Kaydedildi.")

	def depoverisil(self,):
			
			no = XGirisDepoVeriNo.get()

			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")
			veritabani.execute("DELETE FROM DEPO WHERE no = ?",(no))

			vt.commit()

			showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisDepoVeriNo.get() + u" Silinmiştir.")

	def depoverilistele(self,):

			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı	Başarısız!")

			veritabanii = veritabani.execute("SELECT * FROM DEPO")
			for RowBirim in veritabanii:      
				BirimList.insert(END, RowBirim)

	def KategoriListele(self,):

			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı	Başarısız!")

			veritabaniii = veritabani.execute("SELECT * FROM KATEGORİ")
			for RowBirim in veritabaniii:      
				BirimList.insert(END, RowBirim[1])

	def depoveriguncelle(self,):
		
		no = XGirisDepoVeriNo.get()
		barcode_no = XGirisDepoVeriBarcodeNo.get()
		urun_adi = XGirisDepoVeriAd.get()
		urun_kat = XGirisDepoVeriKat.get()
		urun_afiyat = XGirisDepoVeriStokAlisFiyat.get()
		urun_sadet = XGirisDepoVeriStokAdet.get()
		urun_skoli = XGirisDepoVeriStokKoli.get()
		urun_kdv = XGirisDepoVeriKdv.get()
		urun_atoplam = float(urun_sadet)*float(urun_skoli)
		urun_toplam_sfiyat = float(urun_afiyat)*float(urun_stoplam)
		urun_toplam_kdv_afiyat = float(urun_toplam_afiyat)*float(urun_kdv)
		urun_genel_toplam = float(urun_toplam_afiyat)+float(urun_toplam_kdv_afiyat)
		degisecek_bolum = "no"
		degisecek_bolum2 = "barcode_no"
		degisecek_bolum3 = "urun_adi"
		degisecek_bolum4 = "urun_kat"
		degisecek_bolum5 = "urun_afiyat"
		degisecek_bolum6 = "urun_sadet"
		degisecek_bolum7 = "urun_skoli"
		degisecek_bolum8 = "urun_kdv"
		degisecek_bolum9 = "urun_stoplam"
		degisecek_bolum10 = "urun_toplam_afiyat"
		degisecek_bolum11 = "urun_toplam_kdv_afiyat"
		degisecek_bolum12 = "urun_genel_toplam"
		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
				print("Bağlantı Başarılı.")
		else:
				print("Bağlantı Başarısız!")
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum), (no,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum2), (barcode_no, no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum3), (urun_adi,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum4), (urun_kat,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum5), (urun_afiyat,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum6), (urun_sadet,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum7), (urun_skoli,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum8), (urun_kdv,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum9), (urun_stoplam,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum10), (urun_toplam_afiyat,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum11), (urun_toplam_kdv_afiyat,no))
		veritabani.execute("UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum12), (urun_genel_toplam,no))
		vt.commit()
		showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisDepoVeriAd.get() + u" Güncellendi.")

class veri2():

	def musteriveriolustur(self,):
			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")

			veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS MUSTERİLER (no,musteri_adi,musteri_soyadi,musteri_cep_no,musteri_ev_no,musteri_ev_adres)""")
			vt.commit()

	def musteriveriekle(self,):

		no = XGirisMusteriVeriNo.get()
		musteri_adi = XGirisMusteriVeriAd.get()
		musteri_soyadi = XGirisMusteriVeriSoyAd.get()
		musteri_cep_no = XGirisMusteriVeriCepNo.get()
		musteri_ev_no = XGirisMusteriVeriEvNo.get()
		musteri_ev_adres = XGirisMusteriVeriEvAdres.get()
		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
				print("Bağlantı Başarılı.")
		else:
				print("Bağlantı Başarısız!")
		veritabani.execute("INSERT INTO MUSTERİLER (no,musteri_adi,musteri_soyadi,musteri_cep_no,musteri_ev_no,musteri_ev_adres) VALUES(?,?,?,?,?,?)",(no,musteri_adi,musteri_soyadi,musteri_cep_no,musteri_ev_no,musteri_ev_adres))
		vt.commit()
		showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisMusteriVeriAd.get() + u" Kaydedildi.")

	def musteriverisil(self,):
			
			no = XGirisMusteriVeriNo.get()

			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")
			veritabani.execute("DELETE FROM MUSTERİLER WHERE no = ?",(no))

			vt.commit()

			showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisMusteriVeriNo.get() + u" Silinmiştir.")

	def musteriverilistele(self,):

			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı	Başarısız!")

			veritabanii = veritabani.execute("SELECT * FROM MUSTERİLER")
			for RowBirim in veritabanii:      
				BirimList.insert(END, RowBirim) 

	def musteriveriguncelle(self,):
		
		no = XGirisMusteriVeriNo.get()
		musteri_adi = XGirisMusteriVeriAd.get()
		musteri_soyadi = XGirisMusteriVeriSoyAd.get()
		musteri_cep_no = XGirisMusteriVeriCepNo.get()
		musteri_ev_no = XGirisMusteriVeriEvNo.get()
		musteri_ev_adres = XGirisMusteriVeriEvAdres.get()
		degisecek_bolum = "no"
		degisecek_bolum2 = "musteri_adi"
		degisecek_bolum3 = "musteri_soyadi"
		degisecek_bolum4 = "musteri_cep_no"
		degisecek_bolum5 = "musteri_ev_no"
		degisecek_bolum6 = "musteri_ev_adres"
		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
				print("Bağlantı Başarılı.")
		else:
				print("Bağlantı Başarısız!")
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum), (no,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum2), (musteri_adi, no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum3), (musteri_soyadi,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum4), (musteri_cep_no,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum5), (musteri_ev_no,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum6), (musteri_ev_adres,no))
		vt.commit()
		showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisMusteriVeriAd.get() + u" Güncellendi.")

def BirimBul():
global BirimList
def BirimYaz(self,):
XGirisDepoVeriKat.set(BirimList.get(BirimList.curselection()))
PenBirimBul.destroy()
PenBirimBul=Toplevel(ana)
PenBirimBul.title(u"Birim seçin…")
PenBirimBul.wm_attributes("-topmost", 1)
PenBirimBul.focus()
BirimList=Listbox(PenBirimBul)
BirimSbar=Scrollbar(PenBirimBul)
BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
BirimList.pack(side=LEFT)
BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
BirimList.bind("", BirimYaz)
database.KategoriListele()

def NumaratorDepoVeriStokAdet():
Numarator(XGirisDepoVeriStokAdet)
def NumaratorDepoVeriStokKoli():
Numarator(XGirisDepoVeriStokKoli)
def NumaratorDepoVeriStokAlisFiyat():
Numarator(XGirisDepoVeriStokAlisFiyat)
def NumaratorDepoVeriStokKdv():
Numarator(XGirisDepoVeriKdv)
def NumaratorMusteriVeriCepNo():
Numarator(XGirisMusteriVeriCepNo)
def NumaratorMusteriVeriEvNo():
Numarator(XGirisMusteriVeriEvNo)

def frame(root, side):
w = Frame(root)
w.pack(side=side, expand=YES, fill=BOTH)
return w

def button(root, side, text, command=None):
w = Button(root, text=text, command=command)
w.pack(side=side, expand=YES, fill=BOTH)
return w

def Numarator(Gelen):
def Sil():
display.set("")

def Goster():
  try:
    Gelen.set(eval(display.get()))
    PenX.destroy()
  except:
    showinfo(u"Hata", u"Hatalý Giriþ!")
  
  
PenX=Toplevel(ana)  
PenX.title(u"Birim seçin...")
PenX.wm_attributes("-topmost", 1)
PenX.focus()
global display
display = StringVar()
Entry(PenX, relief=SUNKEN, textvariable=display, state="readonly").pack(side=TOP, expand=YES, fill=BOTH)

for key in ("123", "456", "789", "0."):
    keyF = frame(PenX, TOP)
    for char in key:
      button(keyF, LEFT, char, lambda w=display, c=char: w.set(w.get() + c))
clearF = frame(PenX, TOP)

button(clearF, LEFT, 'Sil', Sil)
  
clearG = frame(PenX, BOTTOM)
button(clearG, LEFT, 'Tamam', Goster)

def DepoVeriEkle():
global BirimList
PenDepoVeriEkle = Toplevel(ana)
PenDepoVeriEkle.transient(ana)
PenDepoVeriEkle.focus()
PenDepoVeriEkle.title(u"Depo Veri Ekleme Bölümü")
PenDepoVeriEkle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriEkle.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#***Depo Veri Ekle
#-DepoVeriNo
global XGirisDepoVeriNo
XGirisDepoVeriNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Sıra Numarası Giriniz : “).grid(row=0, sticky=W)
GirisDepoVeriNo=Entry(PenDepoVeriEkle, textvariable=XGirisDepoVeriNo, state = NORMAL)
GirisDepoVeriNo.grid(row=0, column=1)
#-DepoVeriBarcodeNo
global XGirisDepoVeriBarcodeNo
XGirisDepoVeriBarcodeNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Barkod Numarası Giriniz : “).grid(row=1, sticky=W)
GirisDepoVeriBarcodeNo=Entry(PenDepoVeriEkle,textvariable=XGirisDepoVeriBarcodeNo)
GirisDepoVeriBarcodeNo.grid(row=1, column=1)
#-DepoVeriAd
global XGirisDepoVeriAd
XGirisDepoVeriAd = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Adı Giriniz : “).grid(row=2, sticky=W)
GirisDepoVeriAd=Entry(PenDepoVeriEkle,textvariable=XGirisDepoVeriAd)
GirisDepoVeriAd.grid(row=2, column=1)
#-DepoVeriKat
global XGirisDepoVeriKat
XGirisDepoVeriKat = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Kategori Bölümü Giriniz : “).grid(row=3, sticky=W)
GirisDepoVeriKat=Entry(PenDepoVeriEkle,state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriKat)
GirisDepoVeriKat.grid(row=3, column=1)
BtGirisDepoVeriKat=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…”,command = BirimBul).grid(row=3, column=2)
#-DepoVeriStokAdet
global XGirisDepoVeriStokAdet
XGirisDepoVeriStokAdet = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Stok Adedi Giriniz : “).grid(row=4, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenDepoVeriEkle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAdet)
GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=4, column=1)
BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…”,command = NumaratorDepoVeriStokAdet).grid(row=4, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriStokKoli
XGirisDepoVeriStokKoli = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Stok Kolisi Giriniz : “).grid(row=5, sticky=W)
GirisDepoVeriStokKoli=Entry(PenDepoVeriEkle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokKoli)
GirisDepoVeriStokKoli.grid(row=5, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…”,command = NumaratorDepoVeriStokKoli).grid(row=5, column=2)
#-DepoVeriStokAlisFiyat
global XGirisDepoVeriStokAlisFiyat
XGirisDepoVeriStokAlisFiyat = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Alış Fiyatı Giriniz : “).grid(row=6, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat=Entry(PenDepoVeriEkle,state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAlisFiyat)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat.grid(row=6, column=1)
BtGirisStokAlisFiyat=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…",command =NumaratorDepoVeriStokAlisFiyat).grid(row=6, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriKdv
XGirisDepoVeriKdv = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Kdv Oranı Giriniz : “).grid(row=7, sticky=W)
GirisDepoVeriKdv=Entry(PenDepoVeriEkle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriKdv)
GirisDepoVeriKdv.grid(row=7, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokKdv).grid(row=7, column=2)
BtKaydet=Button(PenDepoVeriEkle, text=u"Ürünü Depoya Ekle", command = lambda:database.depoveriekle()).grid(row=8, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def DepoVeriSil():
PenDepoVeriSil = Toplevel(ana)
PenDepoVeriSil.transient(ana)
PenDepoVeriSil.focus()
PenDepoVeriSil.title(u"Depo Veri Silme Bölümü")
PenDepoVeriSil.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriSil.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#-DepoVeriAd
global XGirisDepoVeriNo
XGirisDepoVeriNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriSil, text=u"Depo Ürün Sıra Numarasını Giriniz : “).grid(row=0, sticky=W)
GirisDepoVeriNo=Entry(PenDepoVeriSil,textvariable=XGirisDepoVeriNo)
GirisDepoVeriNo.grid(row=0, column=1)
BtKaydet=Button(PenDepoVeriSil, text=u"Ürünü Depodan Kaldır”, command = lambda:database.depoverisil()).grid(row=1, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def DepoVeriGuncelle():
global BirimList
PenDepoVeriGuncelle = Toplevel(ana)
PenDepoVeriGuncelle.transient(ana)
PenDepoVeriGuncelle.focus()
PenDepoVeriGuncelle.title(u"Depo Veri Güncelleme Bölümü")
PenDepoVeriGuncelle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriGuncelle.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#-DepoVeriNo
global XGirisDepoVeriNo
XGirisDepoVeriNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
GirisDepoVeriNo=Entry(PenDepoVeriGuncelle, textvariable=XGirisDepoVeriNo, state = NORMAL)
GirisDepoVeriNo.grid(row=0, column=1)
#-DepoVeriBarcodeNo
global XGirisDepoVeriBarcodeNo
XGirisDepoVeriBarcodeNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Barkod Numarası Giriniz : ").grid(row=1, sticky=W)
GirisDepoVeriBarcodeNo=Entry(PenDepoVeriGuncelle,textvariable=XGirisDepoVeriBarcodeNo)
GirisDepoVeriBarcodeNo.grid(row=1, column=1)
#-DepoVeriAd
global XGirisDepoVeriAd
XGirisDepoVeriAd = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Adı Giriniz : “).grid(row=2, sticky=W)
GirisDepoVeriAd=Entry(PenDepoVeriGuncelle,textvariable=XGirisDepoVeriAd)
GirisDepoVeriAd.grid(row=2, column=1)
#-DepoVeriKat
global XGirisDepoVeriKat
XGirisDepoVeriKat = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Kategori Bölümü Giriniz : “).grid(row=3, sticky=W)
GirisDepoVeriKat=Entry(PenDepoVeriGuncelle,textvariable=XGirisDepoVeriKat)
GirisDepoVeriKat.grid(row=3, column=1)
BtGirisDepoVeriKat=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…”,command = BirimBul).grid(row=3, column=2)

#-DepoVeriStokAdet
global XGirisDepoVeriStokAdet
XGirisDepoVeriStokAdet = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Stok Adedi Giriniz : “).grid(row=4, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenDepoVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAdet)
GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=4, column=1)
BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokAdet).grid(row=4, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriStokKoli
XGirisDepoVeriStokKoli = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Stok Kolisi Giriniz : “).grid(row=5, sticky=W)
GirisDepoVeriStokKoli=Entry(PenDepoVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokKoli)
GirisDepoVeriStokKoli.grid(row=5, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokKoli).grid(row=5, column=2)
#-DepoVeriStokAlisFiyat
global XGirisDepoVeriStokAlisFiyat
XGirisDepoVeriStokAlisFiyat = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Alış Fiyatı Giriniz : “).grid(row=6, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat=Entry(PenDepoVeriGuncelle,state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAlisFiyat)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat.grid(row=6, column=1)
BtGirisStokAlisFiyat=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command =NumaratorDepoVeriStokAlisFiyat).grid(row=6, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriKdv
XGirisDepoVeriKdv = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Kdv Oranı Giriniz : “).grid(row=7, sticky=W)
GirisDepoVeriKdv=Entry(PenDepoVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriKdv)
GirisDepoVeriKdv.grid(row=7, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokKdv).grid(row=7, column=2)
BtKaydet=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Ürünü Güncelle", command = lambda:database.depoveriguncelle()).grid(row=8, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def DepoVeriListele():
global BirimList
PenDepoVeriListele = Toplevel(ana)
PenDepoVeriListele.transient(ana)
PenDepoVeriListele.focus()
PenDepoVeriListele.title(u"Depo Veri Listeleme Bölümü")
PenDepoVeriListele.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriListele.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
PenDepoVeriListele.wm_attributes("-topmost", 1)
BirimList=Listbox(PenDepoVeriListele,width=1000, height=100,)
BirimSbar=Scrollbar(PenDepoVeriListele)
BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
BirimList.pack(side=LEFT)
BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
database.depoverilistele()

class Musteriler():
def MusterilerEkle(self,):
PenMusterilerVeriGuncelle = Toplevel(ana)
PenMusterilerVeriGuncelle.transient(ana)
PenMusterilerVeriGuncelle.focus()
PenMusterilerVeriGuncelle.title(u"Müşteri Ekleme Bölümü")
PenMusterilerVeriGuncelle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenMusterilerVeriGuncelle.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#-DepoVeriNo
global XGirisMusteriVeriNo
XGirisMusteriVeriNo = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
GirisMusteriVeriNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, textvariable=XGirisMusteriVeriNo, state = NORMAL)
GirisMusteriVeriNo.grid(row=0, column=1)
#-DepoVeriBarcodeNo
global XGirisMusteriVeriAd
XGirisMusteriVeriAd = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Adı Giriniz : “).grid(row=1, sticky=W)
GirisMusteriVeriAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriAd)
GirisMusteriVeriAd.grid(row=1, column=1)
#-DepoVeriAd
global XGirisMusteriVeriSoyAd
XGirisMusteriVeriSoyAd = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Soyadı Giriniz : “).grid(row=2, sticky=W)
GirisMusteriVeriSoyAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriSoyAd)
GirisMusteriVeriSoyAd.grid(row=2, column=1)
#-DepoVeriStokAdet
global XGirisMusteriVeriCepNo
XGirisMusteriVeriCepNo = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Cep Telefon Numarası Giriniz : “).grid(row=3, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriCepNo)
GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=3, column=1)
BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u”…”,command = NumaratorMusteriVeriCepNo).grid(row=3, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisMusteriVeriEvNo
XGirisMusteriVeriEvNo = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Tel Telefon Numarası Giriniz : “).grid(row=4, sticky=W)
GirisMusteriVeriEvNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriEvNo)
GirisMusteriVeriEvNo.grid(row=4, column=1)
BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u”…”,command = NumaratorMusteriVeriEvNo).grid(row=4, column=2)
#-DepoVeriKat
global XGirisMusteriVeriEvAdres
XGirisMusteriVeriEvAdres = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Adresini Giriniz : “).grid(row=5, sticky=W)
GirisMusteriVeriEvAdres=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriEvAdres)
GirisMusteriVeriEvAdres.grid(row=5, column=1)
BtKaydet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteriyi Ekle”, command = lambda:database2.musteriveriekle()).grid(row=6, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def MusterilerSil(self,):
	PenMusterilerVeriSil = Toplevel(ana)
	PenMusterilerVeriSil.transient(ana)
	PenMusterilerVeriSil.focus()
	PenMusterilerVeriSil.title(u"Müşteri Silme Bölümü")
	PenMusterilerVeriSil.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenMusterilerVeriSil.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
	#-DepoVeriAd
	global XGirisMusteriVeriNo
	XGirisMusteriVeriNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriSil, text=u"Müşteri Sıra Numarasını Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
	GirisMusteriVeriNo=Entry(PenMusterilerVeriSil,textvariable=XGirisMusteriVeriNo)
	GirisMusteriVeriNo.grid(row=0, column=1)
	BtKaydet=Button(PenMusterilerVeriSil, text=u"Müşteriyi Kaldır", command = lambda:database2.musteriverisil()).grid(row=1, column=1, sticky=NSEW, pady=3)  
 
def MusterilerGuncelle(self,):
	PenMusterilerVeriGuncelle = Toplevel(ana)
	PenMusterilerVeriGuncelle.transient(ana)
	PenMusterilerVeriGuncelle.focus()
	PenMusterilerVeriGuncelle.title(u"Müşteri Güncelleme Bölümü")
	PenMusterilerVeriGuncelle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenMusterilerVeriGuncelle.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
	#-DepoVeriNo
	global XGirisMusteriVeriNo
	XGirisMusteriVeriNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
	GirisMusteriVeriNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, textvariable=XGirisMusteriVeriNo, state = NORMAL)
	GirisMusteriVeriNo.grid(row=0, column=1)
	#-DepoVeriBarcodeNo
	global XGirisMusteriVeriAd
	XGirisMusteriVeriAd = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Adı Giriniz : ").grid(row=1, sticky=W)
	GirisMusteriVeriAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriAd)
	GirisMusteriVeriAd.grid(row=1, column=1)
	#-DepoVeriAd
	global XGirisMusteriVeriSoyAd
	XGirisMusteriVeriSoyAd = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Soyadı Giriniz : ").grid(row=2, sticky=W)
	GirisMusteriVeriSoyAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriSoyAd)
	GirisMusteriVeriSoyAd.grid(row=2, column=1)
	#-DepoVeriStokAdet
	global XGirisMusteriVeriCepNo
	XGirisMusteriVeriCepNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Cep Telefon Numarası Giriniz : ").grid(row=3, sticky=W)
	GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriCepNo)
	GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=3, column=1)
	BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"...",command = NumaratorMusteriVeriCepNo).grid(row=3, column=2) 
	#-DepoVeriStokKoli
	global XGirisMusteriVeriEvNo
	XGirisMusteriVeriEvNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Tel Telefon Numarası Giriniz : ").grid(row=4, sticky=W)
	GirisMusteriVeriEvNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriEvNo)
	GirisMusteriVeriEvNo.grid(row=4, column=1)
	BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"...",command = NumaratorMusteriVeriEvNo).grid(row=4, column=2) 
	#-DepoVeriKat
	global XGirisMusteriVeriEvAdres
	XGirisMusteriVeriEvAdres = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Adresini Giriniz : ").grid(row=5, sticky=W)
0 Likes

#4
GirisMusteriVeriEvAdres=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriEvAdres)
  		GirisMusteriVeriEvAdres.grid(row=5, column=1)
  		BtKaydet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteriyi Güncelle", command = lambda:database2.musteriveriguncelle()).grid(row=6, column=1, sticky=NSEW, pady=3)  
  
  	def MusterilerListele(self,):
		global BirimList
  		PenMusterilerVeriListele = Toplevel(ana)
  		PenMusterilerVeriListele.transient(ana)
  		PenMusterilerVeriListele.focus()
  		PenMusterilerVeriListele.title(u"Müşteri Listeleme Bölümü")
  		PenMusterilerVeriListele.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
  		PenMusterilerVeriListele.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
  		PenMusterilerVeriListele.wm_attributes("-topmost", 1)
  		BirimList=Listbox(PenMusterilerVeriListele,width=1000, height=100,)
  		BirimSbar=Scrollbar(PenMusterilerVeriListele)
  		BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
  		BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
  		BirimList.pack(side=LEFT)
  		BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)       
  		database2.musteriverilistele()

def MusteriBul():
		global BirimList
		def BirimYaz(self,):
			XGirisSatisMusteri.set(BirimList.get(BirimList.curselection()))
			PenBirimBul.destroy()
		PenBirimBul=Toplevel(ana)
  		PenBirimBul.title(u"Müşteri seçin...")
  		PenBirimBul.wm_attributes("-topmost", 1)
  		PenBirimBul.focus()
  		BirimList=Listbox(PenBirimBul)
  		BirimSbar=Scrollbar(PenBirimBul)
  		BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
  		BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
  		BirimList.pack(side=LEFT)
  		BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
  		BirimList.bind("<ButtonRelease-1>", BirimYaz)       
  		database3.sicaksatisverimusteri()

class veri3():
	def sicaksatisveriolustur(self,):

		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
  			print("Bağlantı Başarılı.")
		else:
  				print("Bağlantı Başarısız!")

  		veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS SICAKSATIS (no,barcode_no,urun_adi,urun_sfiyat,musteri_adi)""")
  		veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS SOGUKSATIS (no,barcode_no,urun_adi,urun_sfiyat,musteri_adi)""")
  		vt.commit()
  	def sicaksatisverimusteri(self,):
  		vt = db.connect('MARKET')
  		veritabani = vt.cursor()
  		if(vt):
  			print("Bağlantı Başarılı.")
  		else:
  			print("Bağlantı	Başarısız!")

  		veritabaniiii = veritabani.execute("SELECT * FROM MUSTERİLER")
  		for RowBirim in veritabaniiii:      
  			BirimList.insert(END, RowBirim[1])

class sicaksatis():
	def sicaksatisbolum1(self,):
		PenSatisVeriBolumu = Toplevel(ana)
  		PenSatisVeriBolumu.transient(ana)
  		PenSatisVeriBolumu.focus()
  		PenSatisVeriBolumu.title(u"Sıcak Satış Bölümü")
  		PenSatisVeriBolumu.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
  		PenSatisVeriBolumu.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
  		#**satis_no
  		global XGirisSatisNo
  		XGirisSatisNo = StringVar()
  		Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Satış Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
  		GirisSatisNo=Entry(PenSatisVeriBolumu, textvariable=XGirisSatisNo, state = NORMAL)
  		GirisSatisNo.grid(row=0, column=1)
  		#**musteri_adi
  		global XGirisSatisMusteri
  		XGirisSatisMusteri = StringVar()
  		Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Müşteri Seçiniz : ").grid(row=1, sticky=W)
  		GirisSatisMusteri=Entry(PenSatisVeriBolumu, textvariable=XGirisSatisMusteri, state = NORMAL)
  		GirisSatisMusteri.grid(row=1, column=1)
  		BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenSatisVeriBolumu, text=u"...",command = MusteriBul).grid(row=1, column=2) 
  		
  		#**satis_urun_barcode_no
  		global XGirisSatisBarcodeNo
  		XGirisSatisBarcodeNo = StringVar()
  		Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Barkod Numarası Giriniz : ").grid(row=2, sticky=W)
  		GirisSatisBarcodeNo=Entry(PenSatisVeriBolumu, textvariable=XGirisSatisBarcodeNo, state = NORMAL)
  		GirisSatisBarcodeNo.grid(row=2, column=1)
  		BtKaydet=Button(PenSatisVeriBolumu, text=u"Satışı Tamamla", command = lambda:database3.sicaksatistamamla()).grid(row=3, column=1, sticky=NSEW, pady=3)  
  
	def soguksatisbolum1(self,):
		PenSogukSatisVeriBolum = Toplevel(ana)
  		PenSogukSatisVeriBolum.transient(ana)
  		PenSogukSatisVeriBolum.focus()
  		PenSogukSatisVeriBolum.title(u"Soğuk Satış Bölümü")
  		PenSogukSatisVeriBolum.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
  		PenSogukSatisVeriBolum.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))

database=veri()
database2=veri2()
database3=veri3()
database.depoveriolustur()
database2.musteriveriolustur()
database3.sicaksatisveriolustur()
musteri=Musteriler()
sicaksatisbolum=sicaksatis()
ana = Tk()
EkranEn=ana.winfo_screenwidth()
EkranBoy=ana.winfo_screenheight()	
ana.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
baslik = ana.title("DEPO BÖLÜMÜ")

menubar=Menu(ana)
depomenu=Menu(menubar)
depomenu.add_command(label="Depo Veri Ekleme Bölümü",command = lambda:DepoVeriEkle())
depomenu.add_command(label="Depo Veri Silme Bölümü",command = lambda:DepoVeriSil())
depomenu.add_command(label="Depo Veri Güncelleme Bölümü",command = lambda:DepoVeriGuncelle())
depomenu.add_command(label="Depo Veri Listeleme Bölümü",command = lambda:DepoVeriListele())
menubar.add_cascade(label="Depo Bölümü",menu=depomenu)
ana.config(menu=menubar)
musterilermenu=Menu(menubar)
musterilermenu.add_command(label="Müşteri Ekleme Bölümü",command = lambda:musteri.MusterilerEkle())
musterilermenu.add_command(label="Müşteri Silme Bölümü",command = lambda:musteri.MusterilerSil())
musterilermenu.add_command(label="Müşteri Güncelleme Bölümü",command = lambda:musteri.MusterilerGuncelle())
musterilermenu.add_command(label="Müşteri Listeleme Bölümü",command = lambda:musteri.MusterilerListele())
menubar.add_cascade(label="Müşteri Bölümü",menu=musterilermenu)
sicaksatismenu=Menu(menubar)
sicaksatismenu.add_command(label="Sıcak Satış Yap",command = lambda:sicaksatisbolum.sicaksatisbolum1())
sicaksatismenu.add_command(label="Soğuk Satış Yap",command = lambda:sicaksatisbolum.soguksatisbolum1())
menubar.add_cascade(label="Satış Bölümü",menu=sicaksatismenu)

ana.mainloop()

Kodlamam böyle kendimce yaptığım veresiyeli muhasebe defteri yapmayı planlıyorum ayrıca sıcak ve soğuk satışda bulunmaktadır.
0 Likes

#5

Bu ACİL YARDIM basliklarini her gordugumde “oho, uzerinden 3 saat gecmis, artik ihtiyaci kalmamistir” diyip donuyorum.

1 Like

#6

isterse 5 saat geçsin acil ihtiyacım var benim @aib

0 Likes

#7

@aib hakli. Sizin derdinizin ne oldugunu bilebilmemiz icin daha duzgun bir baslik koyabilirdiniz. Acil ihtiyaciniz bile olsa boyle yazmaniza gerek yok, kimse siz acil yazinca “adamin acil yardima ihtiyaci var hemen yardim edeyim” demez. Baslik konusu bizim icin oldukca onemli. Ayrica 2 konu acmaniz da gerekmez.

0 Likes

#8

@Erdem1 kusura bakmayın iki konu açtım çünkü dikkat çekemediğimi düşündüm ve gerçekten yardıma ihtiyacım var

0 Likes

#9

Yardim etmekten mutluluk duyarim ancak kodlarinizin girintilemesini duzeltir misiniz? Bozuk cikmis. Boyle ben dahil hic kimse bir sey yapamaz.

Kodlar buraya
Alt gr ve virgul ile centik yapabilirsiniz.
0 Likes

#10

https://paste.ubuntu.com/p/kf5nycd8Fy/ linki buyrun kodlarımı paylaştım umarım yardımcı olursunuz

0 Likes

#11

yardım edebilecek kişi veya kişiler yok mu? @Erdem1 @aib ?

0 Likes

#12

TDK:
acil
sıfat (a:cil) Arapça ʿācil
sıfat Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel
" Mühim hadiselerin yanı sıra, acil durumların da şaşmaz adresiydi Celâl. " - E. Şafak

“5 saat gecse de acil” diye bir sey yok.

Buradaki cogu insan Python’i ve programciligi yeni ogrenmeye baslamis insanlar. Bos vakitlerinde ve kendi hizlarinda ogreniyorlar; acil durumlara mudahale etme hizini ve/veya deneyimini kendilerinde gormemis olmalari cok muhtemel.

Daha deneyimliler ise acil mudaheleyi kendi sirketlerine veya danismanlik ucreti karsiliginda yapiyorlar. Onlar da bu yuzden bakmamislardir.

0 Likes

#13

anladım peki kim ve/veya yardımcı olabilir bana bu konuda?

0 Likes