Virgülden sonra 0 yazmasın

Float bir sayıyı (örneğin: 2,0) print aldığımda virgülden sonraki kısım 0 ise sadece 2 yazmasını nasıl sağlayabilirm?

number = 2.0

if number == int(number):
    print(int(number))
else:
    print(number)
number = 2.0
print(int(number))
number = 2.0
print(f"{number:.0f}")
print("{:.0f}".format(number))
number = 2.0

if number.is_integer():
    number = int(number)

print(number)