WPF'te kameradan aldığım görüntüyü nasıl ekranda gösterebilirim?

Bir projeyi WPF üzerinde geliştirmek istiyorum.Windows Form üzerinde yazdığımda görüntünün olduğu diziyi ekrana basmak için pictureBox1.Image=image yazmam yeterliydi;ama WPF’te Image.Source = image yazdığımda hata alıyorum.
Hata:Can not implicitly convert type ‘System.Drawing.Bitmap’ to ‘System.Media.Image.Source’

Yazdığım kod:

if (btn_GetviewWasClicked)
{
  Bitmap image = new Bitmap(width, height);
  Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, width, height);
  BitmapData bmpData = image.LockBits(rect, ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);

  IntPtr ptr = bmpData.Scan0;
  Marshal.Copy(buf, 0, ptr, 1200000);
  image.UnlockBits(bmpData);
  img_original.Source = image//Hata aldığım bölüm


  Bitmap image2 = new Bitmap(width, height);
  Rectangle rect2 = new Rectangle(0, 0, width, height);
  BitmapData bmpData2 = image2.LockBits(rect2, ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);

  IntPtr ptr2 = bmpData2.Scan0;
  Marshal.Copy(bf, 0, ptr2, 1200000);
  image2.UnlockBits(bmpData2);

  img_original.Source = image2;//Hata aldığım bölüm
}